Aktieägarstruktur

Tabellen nedan visar de 10 största ägarna (grupperat) i Instalco Intressenter AB per den 30 september 2017.

Ägare Antal aktier % kapital och röster
Herakles Holding Limited 9 072 908 19,6%
Ohmslag AB 3 242 230 7,0%
Swedbank Robur Fonder 2 272 727 4,9%
Tass AB 2 186 575 4,7%
Handelsbanken fonder 2 158 249 4,7%
Nordstjernan AB  2 156 961 4,7%
Carnegie fonder 1 350 218 2,9%
RAM One 1 345 454 2,9%
Catella Fondförvaltning 1 034 182 2,2%
MSIL IPB Client Account 975 797 2,1%
Summa, 10 största aktieägarna 25 795 301 55,6%
Övriga aktieägare 20 623 067 44,4%
SUMMA 46 418 368 100,0%