Aktieägarstruktur

Tabellen nedan visar de 10 största kända ägarna (grupperat) i Instalco Intressenter AB per den 28 februari 2018.
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Ägare Antal aktier % kapital och röster
Herakles Holding Limited (FSN Capital) 5 001 210 10,6%
Per Sjöstrand (eget och via bolag) 4 217 538 8,9%
Swedbank Robur Fonder 2 272 727 4,8%
Tass AB 2 186 575 4,6%
Tredje AP-fonden 2 144 711 4,5%
Handelsbanken Fonder 2 140 830 4,5%
Nordstjernan 1 671 798 3,5%
AFA Försäkring 1 615 925 3,4%
RAM Fonder 1 357 862 2,9%
Carnegie Fonder 970 959 2,0%
Summa, 10 största aktieägarna 23 580 135 49,8%
Övriga aktieägare 23 810 009 50,2%
SUMMA 47 390 144 100,0%