Styrelse

Olof Ehrlén, Styrelseledamot och ordförande
Styrelseledamot och ordförande

Olof Ehrlén

Född: 1949.
Befattning: Styrelseledamot sedan 2014 och ordförande.
Andra pågående uppdrag: Olof är styrelseordförande i Svevia AB och Ehrlén Consulting AB.
Övrig erfarenhet: Olof har nästan 40 års erfarenhet av byggbranschen och har under 4 år varit VD och koncernchef i NCC AB. Han har varit ordförande i Sveriges Byggindustrier samt ledamot i styrelsen för Svenskt Näringsliv. Han har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.
Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Nej. Olof är Executive Adviser till FSN Capital GP IV Limited (i egenskap av General Partner (motsvarande komplementär) i följande: (i) FSN Capital IV L.P., (ii) FSN Capital IV (B) L.P., samt (iii) FSN Capital IV Invest LP) som ger råd till den fond som äger majoriteten av aktierna i Bolaget.
Innehav i Instalco: Olof äger 90 078 aktier i Instalco Intressenter AB.

Anders Eriksson, Styrelseledamot
Styrelseledamot

Anders Eriksson

Född: 1966.
Befattning: Styrelseledamot sedan 2016.
Andra pågående uppdrag: Anders är styrelseledamot i KNORRAN AB.
Övrig erfarenhet: Anders har över 30 års erfarenhet inom el-branschen och har haft en ledande funktion inom dotterbolaget PoB:s Elektriska AB sedan 2004.
Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare: Nej. Anders är VD i dotterbolaget PoB:s Elektriska AB.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav i Instalco: Anders äger 146 636 aktier i Instalco Intressenter AB genom KNORRAN AB.

Göran Johnsson, Styrelseledamot
Styrelseledamot

Göran Johnsson

Född: 1966.
Befattning: Styrelseledamot sedan 2016.
Andra pågående uppdrag: Göran är bolagsman i Grönåsgården Handelsbolag.
Övrig erfarenhet: Göran har nästan 30 års erfarenhet inom dotterbolaget Rörgruppen AB.
Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare: Nej. Göran är VD i dotterbolaget Rörgruppen AB.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav i Instalco: Göran äger 285 438 aktier i Instalco Intressenter AB.

Peter Möller, Styrelseledamot
Styrelseledamot

Peter Möller

Född: 1972.
Befattning: Styrelseledamot sedan 2013.
Andra pågående uppdrag: Peter är styrelseordförande i FSN Capital Partners AB, Bygghemma Sverige AB, Bygghemma Group Nordic AB, Inredhemma Sverige Aktiebolag och Bygghemma Second Holding AB. Han är styrelseledamot i Gimara Invest AB, Kjell Koncern AB, Issake Invest AB och Bygghemma First Holding AB.
Övrig erfarenhet: Peter har lång erfarenhet inom bolagsutveckling. Han är anställd av FSN Capital Partners AB som är investeringsrådgivare till FSN Capital GP IV Limited (i egenskap av General Partner (motsvarande komplementär) i följande: (i) FSN Capital IV L.P., (ii) FSN Capital IV (B) L.P., samt (iii) FSN Capital IV Invest LP). Han har en masterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och från Wharton School i USA.
Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Nej. Peter är anställd av FSN Capital Partners AB som ger råd till den fond som äger majoriteten av aktierna i Bolaget.
Innehav i Instalco: Nej.

Johnny Alvarsson, Styrelseledamot
Styrelseledamot

Johnny Alvarsson

Född: 1950.
Befattning: Styrelseledamot sedan 2016.
Andra pågående uppdrag: Johnny är styrelseordförande i FM Mattsson Mora Group AB, Colly Company Aktiebolag, Belos Komponenter Aktiebolag, Indutrade Flödesteknik Aktiebolag, Industri Belos AB, Belos Holding AB, C & M Plast AB och Manava Konsult AB. Han är styrelseledamot och verkställande direktör i Indutrade Aktiebolag. Han är styrelseledamot i VBG GROUP AB (publ), Beijer Alma AB, PMC Group Aktiebolag, Sdiptech AB (publ), Nolek Aktiebolag och Nolek Fastigheter AB.
Övrig erfarenhet: Johnny har nästan 30 års erfarenhet som ledande befattningshavare i ett flertal noterade bolag. Han har en civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola.
Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav i Instalco: Johnny äger 71 188 aktier i Instalco Intressenter AB.

Kennet Lundberg, Styrelseledamot
Styrelseledamot

Kennet Lundberg

Född: 1957.
Befattning: Styrelseledamot sedan 2016.
Andra pågående uppdrag: Kennet har över 30 års erfarenhet som ledande befattningshavare inom både privata och börsnoterade bolag. Han har en masterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.
Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav i Instalco: Kennet äger 15 819 aktier i Instalco Intressenter AB.