Kalender

Kalender

Bokslutskommuniké 2017: 16 februari 2018

Delårsrapport januari-mars 2018: 8 maj 2018

Årsstämma 2018: 8 maj 2018

Delårsrapport januari-juni 2018: 23 augusti 2018

Delårsrapport januari-september 2018: 8 november 2018