Pressmeddelanden

LG Contracting får sjukhusorder i Skövde

2018-02-07 08:30:00

Instalcos bolag LG Contracting ska på uppdrag av Västfastigheter vara med och göra nybyggnader till Skaraborgs sjukhus i Skövde till ett bedömt ordervärde om cirka 200 miljoner kronor. Uppdraget är ett samverkansprojekt där Västfastigheter är beställare och ByggDialog är totalentreprenör.

Klimatrör levererar VS-installationer till två nya Stockholmsprojekt

2018-02-02 08:30:00

Instalcos bolag Klimatrör har fått i uppdrag att leverera VS-installationer till två större projekt på Södermalm i Stockholm. Det är Medborgarhuset och Stockholmsverken med ett totalt ordervärde på 53 miljoner.

Förändring av antal aktier och röster i Instalco

2018-01-31 17:45:00

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad. 

Instalco växer i Skåneregionen

2018-01-12 11:00:00

Instalco växer i Skåneregionen genom förvärv av Vent & Värmeteknik AB (”VVT”) i Hallaröd utanför Höör. VVT är verksamma inom ventilation, värme och el.

Instalco fortsätter stärka elverksamheten genom förvärv av 3EL

2018-01-10 13:00:00

Instalco stärker sin elverksamhet och expanderar i affärsområde Norr genom förvärv av elinstallationsbolaget 3EL i Västerås.

Instalco förvärvar Sprinklerbolaget och skapar nytt verksamhetsområde

2018-01-09 14:30:00

Instalco breddar sig till sprinklerområdet genom förvärv av Sprinklerbolaget Stockholm AB, med rikstäckande verksamhet inom brandskydd och sprinklersystem.

Förändring av antal aktier och röster i Instalco

2017-12-29 17:45:00

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad. 

Instalco etablerar sig i Tammerfors och Seinäjoki genom förvärv av två bolag inom VS och ventilation

2017-12-20 11:30:00

Instalco fortsätter att växa i Finland genom förvärv av Jalasjärven Vesijohtoliike Kannosto Oy och LVI-Talo Kannosto Oy (”Kannosto-bolagen”). Bolagen är verksamma inom VS och ventilation i områdena kring Tammerfors och Seinäjoki.

Instalco växer i Göteborgsregionen

2017-12-18 14:00:00

Instalco fortsätter att växa i Västsverige genom förvärv av Elektro-Centralen i Göteborg. Elektro-Centralen är verksamt inom el, data/tele och säkerhet.

Konkurrensverket har godkänt Instalcos förvärv av Elkontakt i Borås

2017-12-13 08:00:00

Instalco har erhållit godkännande från Konkurrensverket att förvärva Elkontakt i Borås AB och övriga bolag i Elkontakt-gruppen. Tillträde kommer därmed att ske inom 5 arbetsdagar.

LG Contracting får VS-uppdrag i kvarteret Platinan

2017-12-05 08:30:00

Instalcos bolag LG Contracting har fått i uppdrag att i samverkan utföra VS-installationer i kvarteret Platinan i Centralenområdet i Göteborg, en del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden. Beställare är Peab och ordervärdet uppgår till cirka 75 miljoner kronor. 

ORAB skriver kontrakt för BillerudKorsnäs utbyggnad

2017-11-22 08:30:00

Instalcos bolag ORAB Entreprenad AB har fått uppdraget att leverera rörinstallationer vid utbyggnaden av BillerudKorsnäs anläggning Gruvön i Grums utanför Karlstad. ORAB:s kontrakt har ett ordervärde om cirka 40 miljoner.

Instalco expanderar i Finland genom förvärv av Telefuusio

2017-11-16 13:00:00

Instalco expanderar sin verksamhet i Finland genom förvärv av Telefuusio Oy, ett elinstallationsbolag i Helsingfors specialiserade inom telekommunikation.

Instalco förvärvar Elkontakt i Borås och stärker utbudet inom el

2017-11-13 14:00:00

Instalco har Ingått avtal om förvärv av Elkontakt i Borås AB och stärker sitt erbjudande inom elområdet.

Valberedning utsedd i Instalco Intressenter AB

2017-11-03 08:45:00

Enligt instruktion antagen vid extra bolagsstämma i Instalco Intressenter AB den 10 april 2017 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot går turen vidare till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren.

DALAB utvidgar inom el

2017-11-03 08:30:00

Instalcos bolag DALAB Sverige öppnar en ny avdelning med inriktning på elinstallationer. DALAB blir därmed en totalleverantör med installationstjänster inom ventilation, VS och el.

Två Instalcobolag installerar i ny polisstation i Rinkeby

2017-10-31 08:30:00

Instalcobolagen Rörgruppen och Ohmegi Elektro har fått förtroendet att delta i byggnationen av en ny polisstation i Rinkeby i norra Stockholm. Rörgruppens VS-installationer och Ohmegis el-arbeten gäller totalunderentrepenad åt NCC där Familjebostäder är beställare. Det gemensamma ordervärdet för Rörgruppen och Ohmegi uppgår till cirka 55 MSEK.

Rörläggaren och ORAB får fortsatt förtroende på ESS

2017-10-27 08:30:00

Instalcos bolag Rörläggaren och ORAB har fått förtroendet att delta även i den andra installationsetappen av European Spallation Source (ESS). Huvudentreprenören Skanska har tilldelat bolagen uppdraget att utföra återstående VS- och processinstallationer. Ordervärdet för andra etappen, som beräknas vara färdigställd år 2020, uppgår sammanlagt till cirka 220 miljoner kronor.

Rörgruppen installerar VS i NCC:s nya huvudkontor

2017-10-02 08:30:00

Instalcos bolag Rörgruppen har fått i uppdrag att utföra VS-installationer i NCC:s nya huvudkontor i Solna. Ordervärdet uppgår till cirka 50 miljoner kronor.

Instalco-bolag får installationsuppdrag när kontorslokaler blir 350 nya bostäder

2017-09-08 08:30:00

Instalco har via sina dotterbolag Klimatrör, PoB:s Elektriska samt OTK Klimatinstallationer fått förtroendet att delta i bostadsprojektet The Brick, i vilket före detta kontorslokaler omvandlas till bostäder. Totalentreprenören har gett Instalcos medverkande bolag i uppdrag att utföra samtliga rör-, el- och ventilationsinstallationer i fastigheten Terra och tillhörande ytor.