Pressmeddelanden

Instalco får uppdrag genom svensk-norskt samarbete

2018-04-24 08:30:00

Instalcobolaget Elkontakt har fått sitt första uppdrag utanför Sveriges gränser, tillsammans med det norska Instalcobolaget Vito. Projektet gäller installation av el och sprinkler i Vestby logistikcenter utanför Oslo. Totalt ordervärde uppgår till cirka 30 miljoner.

Instalco förvärvar Dala Kylmecano

2018-04-19 07:00:00

Instalco växer i region Norr genom förvärv av Dala Kylmecano, aktivt inom värmepumpar och kyla.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSTALCO INTRESSENTER AB (PUBL)

2018-04-05 14:30:00

Aktieägarna i Instalco Intressenter AB, org.nr 559015-8944, kallas härmed till årsstämman som hålls tisdagen den 8 maj 2018 klockan 17.00 hos Meeting Room, Alströmergatan 20 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 16.30.  

Förändring av antal aktier och röster i Instalco

2018-03-29 13:15:00

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Två Instalcobolag installerar i Arbetsförmedlingens nya huvudkontor

2018-03-29 08:30:00

Instalcobolagen Ohmegi och VVS-metoder har fått förtroendet att delta i byggnationen av kontorsfastigheten Grow i Solna strand utanför Stockholm. Största hyresgäst blir Arbetsförmedlingen som flyttar sitt huvudkontor med 1 200 medarbetare från Stockholm city.

Valberedningens förslag till ny styrelse för Instalco Intressenter AB

2018-03-23 15:30:00

Instalcos valberedning har informerat bolaget om sitt förslag avseende ny styrelse.

Instalco avyttrar Expertkyl

2018-03-05 15:15:00

Instalco har beslutat att avyttra bolaget Expertkyl i affärsområde Väst.

Instalco förvärvar VVS-Kraft

2018-02-28 15:00:00

Instalco växer i Stockholmsområdet genom förvärv av VVS-Kraft. Bolaget utför installations- och servicearbeten inom VS-området.

Instalco förvärvar RIKELEKTRO med verksamhet i Sverige, Norge och Finland

2018-02-27 16:00:00

Instalco har ingått avtal om förvärv av RIKELEKTRO och stärker därmed erbjudandet i Sverige, Norge och Finland.

LG Contracting får sjukhusorder i Skövde

2018-02-07 08:30:00

Instalcos bolag LG Contracting ska på uppdrag av Västfastigheter vara med och göra nybyggnader till Skaraborgs sjukhus i Skövde till ett bedömt ordervärde om cirka 200 miljoner kronor. Uppdraget är ett samverkansprojekt där Västfastigheter är beställare och ByggDialog är totalentreprenör.

Klimatrör levererar VS-installationer till två nya Stockholmsprojekt

2018-02-02 08:30:00

Instalcos bolag Klimatrör har fått i uppdrag att leverera VS-installationer till två större projekt på Södermalm i Stockholm. Det är Medborgarhuset och Stockholmsverken med ett totalt ordervärde på 53 miljoner.

Förändring av antal aktier och röster i Instalco

2018-01-31 17:45:00

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad. 

Instalco växer i Skåneregionen

2018-01-12 11:00:00

Instalco växer i Skåneregionen genom förvärv av Vent & Värmeteknik AB (”VVT”) i Hallaröd utanför Höör. VVT är verksamma inom ventilation, värme och el.

Instalco fortsätter stärka elverksamheten genom förvärv av 3EL

2018-01-10 13:00:00

Instalco stärker sin elverksamhet och expanderar i affärsområde Norr genom förvärv av elinstallationsbolaget 3EL i Västerås.

Instalco förvärvar Sprinklerbolaget och skapar nytt verksamhetsområde

2018-01-09 14:30:00

Instalco breddar sig till sprinklerområdet genom förvärv av Sprinklerbolaget Stockholm AB, med rikstäckande verksamhet inom brandskydd och sprinklersystem.

Förändring av antal aktier och röster i Instalco

2017-12-29 17:45:00

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad. 

Instalco etablerar sig i Tammerfors och Seinäjoki genom förvärv av två bolag inom VS och ventilation

2017-12-20 11:30:00

Instalco fortsätter att växa i Finland genom förvärv av Jalasjärven Vesijohtoliike Kannosto Oy och LVI-Talo Kannosto Oy (”Kannosto-bolagen”). Bolagen är verksamma inom VS och ventilation i områdena kring Tammerfors och Seinäjoki.

Instalco växer i Göteborgsregionen

2017-12-18 14:00:00

Instalco fortsätter att växa i Västsverige genom förvärv av Elektro-Centralen i Göteborg. Elektro-Centralen är verksamt inom el, data/tele och säkerhet.

Konkurrensverket har godkänt Instalcos förvärv av Elkontakt i Borås

2017-12-13 08:00:00

Instalco har erhållit godkännande från Konkurrensverket att förvärva Elkontakt i Borås AB och övriga bolag i Elkontakt-gruppen. Tillträde kommer därmed att ske inom 5 arbetsdagar.

LG Contracting får VS-uppdrag i kvarteret Platinan

2017-12-05 08:30:00

Instalcos bolag LG Contracting har fått i uppdrag att i samverkan utföra VS-installationer i kvarteret Platinan i Centralenområdet i Göteborg, en del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden. Beställare är Peab och ordervärdet uppgår till cirka 75 miljoner kronor.