Pressmeddelanden

LG Contracting får VS-uppdrag i kvarteret Platinan

2017-12-05 08:30:00

Instalcos bolag LG Contracting har fått i uppdrag att i samverkan utföra VS-installationer i kvarteret Platinan i Centralenområdet i Göteborg, en del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden. Beställare är Peab och ordervärdet uppgår till cirka 75 miljoner kronor. 

ORAB skriver kontrakt för BillerudKorsnäs utbyggnad

2017-11-22 08:30:00

Instalcos bolag ORAB Entreprenad AB har fått uppdraget att leverera rörinstallationer vid utbyggnaden av BillerudKorsnäs anläggning Gruvön i Grums utanför Karlstad. ORAB:s kontrakt har ett ordervärde om cirka 40 miljoner.

Instalco expanderar i Finland genom förvärv av Telefuusio

2017-11-16 13:00:00

Instalco expanderar sin verksamhet i Finland genom förvärv av Telefuusio Oy, ett elinstallationsbolag i Helsingfors specialiserade inom telekommunikation.

Instalco förvärvar Elkontakt i Borås och stärker utbudet inom el

2017-11-13 14:00:00

Instalco har Ingått avtal om förvärv av Elkontakt i Borås AB och stärker sitt erbjudande inom elområdet.

Valberedning utsedd i Instalco Intressenter AB

2017-11-03 08:45:00

Enligt instruktion antagen vid extra bolagsstämma i Instalco Intressenter AB den 10 april 2017 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot går turen vidare till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren.

DALAB utvidgar inom el

2017-11-03 08:30:00

Instalcos bolag DALAB Sverige öppnar en ny avdelning med inriktning på elinstallationer. DALAB blir därmed en totalleverantör med installationstjänster inom ventilation, VS och el.

Två Instalcobolag installerar i ny polisstation i Rinkeby

2017-10-31 08:30:00

Instalcobolagen Rörgruppen och Ohmegi Elektro har fått förtroendet att delta i byggnationen av en ny polisstation i Rinkeby i norra Stockholm. Rörgruppens VS-installationer och Ohmegis el-arbeten gäller totalunderentrepenad åt NCC där Familjebostäder är beställare. Det gemensamma ordervärdet för Rörgruppen och Ohmegi uppgår till cirka 55 MSEK.

Rörläggaren och ORAB får fortsatt förtroende på ESS

2017-10-27 08:30:00

Instalcos bolag Rörläggaren och ORAB har fått förtroendet att delta även i den andra installationsetappen av European Spallation Source (ESS). Huvudentreprenören Skanska har tilldelat bolagen uppdraget att utföra återstående VS- och processinstallationer. Ordervärdet för andra etappen, som beräknas vara färdigställd år 2020, uppgår sammanlagt till cirka 220 miljoner kronor.

Rörgruppen installerar VS i NCC:s nya huvudkontor

2017-10-02 08:30:00

Instalcos bolag Rörgruppen har fått i uppdrag att utföra VS-installationer i NCC:s nya huvudkontor i Solna. Ordervärdet uppgår till cirka 50 miljoner kronor.

Instalco-bolag får installationsuppdrag när kontorslokaler blir 350 nya bostäder

2017-09-08 08:30:00

Instalco har via sina dotterbolag Klimatrör, PoB:s Elektriska samt OTK Klimatinstallationer fått förtroendet att delta i bostadsprojektet The Brick, i vilket före detta kontorslokaler omvandlas till bostäder. Totalentreprenören har gett Instalcos medverkande bolag i uppdrag att utföra samtliga rör-, el- och ventilationsinstallationer i fastigheten Terra och tillhörande ytor.

Förändring av antal aktier och röster i Instalco

2017-07-31 17:45:00

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad. 

Instalco växer i Oslo-regionen genom förvärv av AS Elektrisk

2017-07-05 14:00:00

Instalco stärker sitt erbjudande i Oslo genom förvärv av AS Elektrisk, en totalleverantör inom el och tele med stark lokalanknytning i regionen. 

Instalco fortsätter expandera i Norge genom förvärv av elbolaget Frøland & Noss

2017-06-16 12:45:00

Instalco stärker sin närvaro på den norska marknaden genom förvärv av elbolaget Frøland & Noss i Bergen. 

Förändring av antal aktier och röster i Instalco

2017-05-31 18:00:00

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i Instalco

2017-05-19 18:30:00

­­­­­ Detta meddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika eller Japan eller någon annan stat eller jurisdiktion i vilken sådan åtgärd skulle vara olaglig eller innebära krav på registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.

Erbjudandepriset i Instalcos börsintroduktion fastställt till 55 SEK per aktie – handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag

2017-05-11 07:30:00

Detta meddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika eller Japan eller någon annan stat eller jurisdiktion i vilken sådan åtgärd skulle vara olaglig eller innebära krav på registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.

Notering av Instalco på Nasdaq Stockholm

2017-04-28 14:16:19

Detta meddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika eller Japan eller någon annan stat eller jurisdiktion i vilken sådan åtgärd skulle vara olaglig eller innebära krav på registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.

Instalco förvärvar Rodens Värme & Sanitet AB

2017-03-31 09:00:00

Instalco förvärvar VS-bolaget Rodens Värme & Sanitet AB. Genom förvärvet stärker Instalco sin position i norra Stockholm och etablerar närvaro i Roslagen. 

Instalco stärker sitt erbjudande i Finland genom förvärv av två företag verksamma inom VS, ventilation och el

2017-03-31 09:00:00

Instalco ser attraktiva möjligheter att växa i Finland och stärker sitt erbjudande genom förvärv av LVI-Talo, verksamma inom VS och ventilation, samt elbolaget Sähköteknikka. Tillsammans med det sedan tidigare förvärvade Voltmen får Instalco en bred plattform i Finland att kunna erbjuda konkurrenskraftiga multidisciplinära lösningar.

Instalcos dotterbolag LG Contracting förvärvar Göteborgsföretaget SwedVVS

2017-02-24 16:48:53

LG Contracting vill in i Göteborgsregionen och i med förvärvet av SwedVVS skapas nu en plattform att bygga vidare på. SwedVVS är en rörfirma i Göteborg med 17 anställda. Instalco och LG Contracting välkomnar SwedVVS med anställda in i gruppen.