Nyheter

Installationer i offentliga lokaler

Installationer i offentliga lokaler

2018-07-20

Installationer i samhällsfastigheter är en viktig del av Instalcos verksamhet där många av koncernens bolag har specialistkompetens. Uppdrag i samhäl…

>>>
Samarbete och mervärde i Finland

Samarbete och mervärde i Finland

2018-07-12

Instalcos närvaro i Finland är främst i Helsingforsregionen och området runt Tammerfors. Gemensamt för det sex finska bolagen är samarbete och mervärd…

>>>
Specialistkompetens för samhällsfastigheter

Specialistkompetens för samhällsfastigheter

2018-07-06

Änglandaskolan i Örebro är den senaste i raden av nybyggda skolor där ett Instalco-bolag varit med i byggnationen. Installationer i samhällsfastighete…

>>>
Instalco utbildar nyanlända i Rosengård

Instalco utbildar nyanlända i Rosengård

2018-06-28

Kompetent personal är en av Instalcos viktigaste resurser. I syfte att hitta nya kompetenta montörer bland nyanlända har Instalcos dotterbolag Rörlägg…

>>>
Instalco stärker VS-verksamheten i Finland med nytt förvärv

Instalco stärker VS-verksamheten i Finland med nytt förvärv

2018-06-19

Instalco stärker sin verksamhet inom VS i Finland genom förvärv av LVI-Urakointi Paavola Oy (”LVI-Urakointi”).

>>>
MIljöanpassade Viksbergsskolan klar för skolstart

MIljöanpassade Viksbergsskolan klar för skolstart

2018-06-14

Bygget av den miljöanpassade Viksbergsskolan med förskola och idrottshall i Södertälje är nu slutbesiktigat och är klart för skolstart i augusti. Inst…

>>>
Varsam renovering utmaning i Göteborgs äldsta delar

Varsam renovering utmaning i Göteborgs äldsta delar

2018-06-07

Kvarteret Högvakten i centrala Göteborg står under omfattande grundförstärkning och renovering. Elektro-Centralens installationsarbeten är en utmaning…

>>>
Ljus framtid för solel på trähus

Ljus framtid för solel på trähus

2018-05-31

Solen flödar och gassar över Sverige. Under hela maj har solen lyst från en molnfri himmel i stora delar av landet. Elproduktionen från solcellsanlägg…

>>>
VVS-metoder bygger flyghangar på Bromma

VVS-metoder bygger flyghangar på Bromma

2018-05-24

Instalcobolaget VVS-metoder är med och bygger ny flyghangar åt Grafair på Bromma flygplats i Stockholm. Projektet innefattar rörentreprenaden i hangar…

>>>
Ljus i världsklass ger pengar till samhällsnytta

Ljus i världsklass ger pengar till samhällsnytta

2018-05-17

Instalcos bolag Vallacom har installerat ny belysningsanläggning i Saab Arena i Linköping. Genom installationen har man sparat energi åt Linköpings ko…

>>>
Instalcos årsstämma 2018

Instalcos årsstämma 2018

2018-05-09

Vid årsstämma i Instalco Intressenter AB den 8 maj i Stockholm valde aktieägarna den nya styrelsen som nu består av tre kvinnor och tre män. Olof Ehrl…

>>>
Delårsrapport januari - mars 2018

Delårsrapport januari - mars 2018

2018-05-08

Instalcos VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet: Instalco har inlett 2018 med god tillväxt och lönsamhetsutveckling. Omsättningen ökade till 979 (68…

>>>