Historia

Instalco startade verksamheten 2014 genom förvärv av fem installationsföretag, som alla hade lång erfarenhet från branschen och god lönsamhet. Koncernen har därefter vuxit snabbt, eftersom affärskonceptet tilltalar många duktiga lokala företag.

Instalco har successivt förstärkt företagsledningen, styrelse och regional styrning för att skapa fortsatt växtkraft i koncernen.