App Start-Up - Malmö

App Start-Up - Malmö

App Start-Up är ett konsultbolag inom energibranschen och är specialiserade inom projektgenomförande och driftsättning av energianläggningar. App Start-Up erbjuder tjänster inom automation, elkonstruktion, elkraft, processtyrning och instrumentering. Bolaget grundades 1995 och har idag ett 60-tal anställda med kontor på nio orter i Sverige med huvudkontor i Stockholm.

www.start-up.se