Elovent - Nybro

Elovent - Nybro

Elovent är ett bolag som förutom el även har specialiserat sig på området tele, data och larm. Bolaget har 25 anställda och har sitt huvudkontor i Kalmar. Elovent utför tjänster inom elentreprenader, elservice och tele, data och larm, där man bland annat installerar datafiber, passersystem, övervakningsanläggningar samt inbrott- och brandlarm.

www.elovent.se