Henningsons

Henningsons

Henningsons Elektriska i Falun är ett anrikt Dala-företag inom elinstallation samt storköksutrustning. Bolaget bildades 1939 och har idag 72 anställda. Henningsons har specialiserat sig inom sju kompetensområden: elinstallation, industriservice, vitvaruservice, storkök & restauranger, kyla & värme, tvättstugor och säkerhet.

www.henningsonsel.se