HP Welding

HP Welding

HP Welding i Sundsvall utför installationer av processutrustning för industrin samt konstruktion, tillverkning och svetsning och montage av pannor och rörledningar. HP Welding utför bland annat underhåll av värmekraftverk samt konstruktion och tillverkning av pannanläggningar, montage av högtrycksrörledningar och stålkonstruktioner. De största kunderna är Boliden, SCA, Mondi och Valmet. HP Welding utför tjänster med fokus längs Norrlandskusten men också genom underentreprenörer över hela Europa.

www.hpwelding.se