HP Welding

HP Welding

HP Welding i Sundsvall utför tillverkning och underhåll av processutrustning för industrin samt konstruktion, tillverkning, svetsning och montage av pannor, högtrycksrörledningar och stålkonstruktioner. HP Weldings större kunder finns idag inom pappers- och massaindustri, gruvindustri samt kraft och värmeproduktion.

www.hpwelding.se