Intec

Intec

Intec är ingenjörer inom el, ventilation, VS, ventilation, energi, industri och brandskydd. Kärnverksamheten är projektering och bolaget utför även andra tjänster som exempelvis besiktning, installationssamordning, miljösamordning, riskhantering, kalkyl och utredning.

intec.se