Intec - Örebro

Intec - Örebro

Intec är ingenjörer inom el, ventilation, VS, styr- och reglerteknik, energi, industri och brandskydd. Kärnverksamheten är projektering och bolaget utför även andra tjänster som exempelvis besiktning, installationssamordning, miljösamordning, riskhantering, kalkyl och utredning.

intec.se