Liab

Liab

Liab Instrumenteringar AB i Karlstad tillverkar och installerar styrsystem och automationsutrustning till industrin. Bolagets verksamhet består av främst av tillverkning och installation av automationsutrustning till industri- och processanläggningar. Kunderna finns primärt inom läkemedelsindustrin, pappers- och cellulosaindustrin samt oljeindustrin.

www.liab.com