Milen Ventilation

Milen Ventilation

Milen Ventilation AB i Gävle är specialiserade på ventilations- och klimatlösningar för ny- och ombyggnationer av fastigheter. Kunderna utgörs främst av byggföretag och fastighetsägare. Milen har god erfarenhet av att jobba i samverkansprojekt för att skapa mervärde, och kan tillse att även kyla, värme och styrning till ventilationen installeras och driftsätts.

milengruppen.se