Stockholm Luftkompetens

Stockholm Luftkompetens

Stockholm Luftkompetens grundades 2015 och har ett 20-tal anställda. Bolagets tjänster avser främst ventilationsmontage och anpassning till ombyggnad samt nyinstallation. Vidare utför bolaget uppdrag inom OVK-besiktning, injustering, serviceåtgärder, rengöring och upprättande av löpande serviceavtal.

stockholmluftkompetens.se