Telefuusio

Telefuusio

Telefuusio Oy är ett elinstallationsbolag i Helsingfors specialiserade inom telekommunikation. Bolaget grundades 2008 och 28 anställda. Telefuusio specialiserar sig inom telekominstallationer, såsom fiber, serverhallar och inpasseringssystem, med kunder främst inom den privata sektorn och kommersiella fastigheter.

www.telefuusio.fi