Uudenmaan Automatiikkahuolto

Uudenmaan Automatiikkahuolto

UAH har fokus på fastighetsautomation. Bolaget är i huvudsak ett servicebolag men de bedriver även viss projekt- och entreprenadverksamhet. UAH har kontor i Vanda och Hyvinge norr i Helsingfors.

uahoy.fi