Bolagsöversikt

Bolagsöversikt

Instalco erbjuder tekniska helhetslösningar inom vs, el, ventilation, kyla och industri på den nordiska marknaden. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap.

Vi har en uttalad förvärvsstrategi och vår ambition är att växa till ett av Nordens största installationsföretag. Verksamheten är starkt decentraliserad och bedrivs nära kunderna med stöd av en liten central organisation.

Våra bolag behåller vanligtvis sin lokala identitet vilket uppmuntrar till och tillvaratar en stark entreprenörsanda. Bolagen är högt specialiserade på metod eller teknik, och genom samverkan och spridande av best practice kan vi alltid erbjuda kunden konkurrenskraftiga och anpassade lösningar, samtidigt som vi uppnår samordningsfördelar. Ledorden för Instalco är samverkan, moget ledarskap och effektiva processer.

Marknadens mellansegment
Instalco fokuserar huvudsakligen på mellanstora projekt. Cirka 80 procent av våra intäkter kommer i dagsläget från detta segment. Det strategiska valet av segment gör att vi undviker risker förknippade med mycket stora projekt och samtidigt begränsar antalet mindre kunder. Marknadsstrategin ger oss lägre risker och större möjligheter att växa.

Välpositionerat
Instalco är verksamt i Sverige, Norge och Finland där vi främst inriktar oss på storstadsregioner med högre tillväxttakt än marknaden som helhet. Dessa marknader kännetecknas av bostadsbrist och åldrande fastighetsbestånd med stora investeringsbehov, vilket gynnar vår verksamhet. Ökade regleringar kring energianvändning, samt ökad komplexitet i byggnader och installationstjänster är andra faktorer som påverkar installationsmarknaden positivt.