Delårsrapport januari-mars 2017

2017-05-29 08:30:00

Fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet Januari – mars 2017 · Nettoomsättningen ökade med 45,2 procent till 689 (474) miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 9,3 procent. · Justerad EBITA ökade till 45 (25) miljoner kronor motsvarande en justerad EBITA marginal om 6,5 (5,3) procent. · Det operativa kassaflödet var 85 (64) miljoner kronor. · Fem förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en sammanlagd omsättning om 315 miljoner kronor. · Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till SEK 0,56 (0,41).

VD Per Sjöstrand kommentarer kvartalet: Instalco uppvisade fortsatt god tillväxt och lönsamhet under årets första kvartal. Omsättningen ökade med 45,2 procent, till 689 (474) miljoner kronor varav 9,3 procent var organisk tillväxt och 35,9 procent var förvärvad tillväxt. Justerad EBITA uppgick till 45 miljoner kronor, motsvarande en marginal om 6,5 procent. Vi såg också en stark ökning i orderstocken, som vid utgången av kvartalet uppgick till 2 189 (1 650) miljoner kronor motsvarande en ökning om 32,7 procent. Aktivt kvartal Det första kvartalet har innehållit många aktiviteter på såväl förvärvs- som projektsidan. Särskilt noterbart är den order till ett värde om cirka 250 miljoner kronor som våra bolag Ohmegi och Rörgruppen erhållit i samband med utbyggnaden av Södersjukhuset. Ordern avser installation av nyproduktion för två byggnader om totalt 39 000 kvadratmeter. Fem nya bolag har tillkommit i koncernen under kvartalet – två i Sverige, två i Finland och ett i Norge. Det är tydligt att vår affärsmodell fortsätter att locka till sig välrenommerade företag som ser styrkan i vårt decentraliserade beslutsfattande och goda samverkan. Den bedömda årliga omsättningen för de nya bolagen är cirka 315 miljoner kronor. Plattform i Finland Vi har länge önskat stärka vår närvaro i Finland och med de två nyförvärvade bolagen, verksamma inom el, VS, och ventilation, har vi nu en bred plattform att kunna erbjuda konkurrenskraftiga multidisciplinära lösningar med fokus på den expansiva Helsingforsregionen. Vi ser redan nu hur samarbetet tar fart genom bland annat utlåning av personal mellan bolagen. Liksom på övriga marknader är vårt fokus att hitta ledande och stabila aktörer med god lönsamhet, och vi är mycket nöjda med hur vårt erbjudande på den finska marknaden nu börjar forma sig. Börsnotering Efter kvartalets utgång har vi framgångsrikt genomfört en notering av Instalco på Nasdaq Stockholm. Vi mötte ett stort intresse för vår verksamhet och affärsmodell under processen och jag är övertygad om att noteringen kommer vara till stort gagn när vi vidareutvecklar koncernen framåt. Jag vill passa på att hälsa alla våra nya aktieägare välkomna i bolaget. Vägen framåt Sammantaget ser jag ljust på Instalcos fortsatta utveckling. Kombinationen av en stark marknad och ökad samverkan mellan våra bolag ger goda förutsättningar för organisk tillväxt, samtidigt som vi fortsätter att komplettera med ytterligare förvärv. Instalco har ett starkt erbjudande till entreprenörer som vill sälja sina bolag och för en löpande aktiv dialog med flertalet förvärvskandidater. Med Instalco-modellen som grund och en tydlig strategi arbetar vi vidare mot visionen att bli ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation och kyla senast 2020. Presentation av rapporten Instalcos VD Per Sjöstrand och CFO Lotta Sjögren presenterar rapporten i en telefonkonferens/audiocast idag den 29 maj kl 10.00. Deltagare ringer in på följande nummer: SE: +46 8 566 42 662 UK: +44 203 008 9801 US: +1 855 753 2236 Presentationen kan även följas via https://tv.streamfabriken.com/instalco-q1-2017 Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2017 kl. 08:30 CET. För ytterligare information: Per Sjöstrand, VD, per.sjostrand@instalco.se, 070-724 51 49 Lotta Sjögren, CFO, lotta.sjogren@instalco.se, 070-999 62 44 Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, vs och klimat. Instalco-gruppen omsätter ca 3 miljarder kr och har 30 bolag med 1 500 medarbetare i Sverige, Norge och Finland. www.instalco.se