Delårsrapport januari-september 2018

2018-11-08 12:00:00

Stark tillväxt i omsättning, lönsamhet och orderstock

Juli – september 2018 · Nettoomsättningen ökade med 40,8 procent till 998 (708) miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 8,6 (0,2) procent. · Justerad EBITA ökade till 74 (48) miljoner kronor motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,5 (6,8) procent. · Det operativa kassaflödet för kvartalet var 8 (–3) miljoner kronor. · Inga förvärv har genomförts under kvartalet. · Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till 1,22 (0,85) kronor. Januari – september 2018 · Nettoomsättningen ökade med 44,6 procent till 3 150 (2 178) miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 7,4 (1,5) procent. · Justerad EBITA ökade till 253 (163) miljoner kronor motsvarande en justerad EBITA-marginal om 8,0 (7,5) procent. · Det operativa kassaflödet för perioden var 207 (131) miljoner kronor. · Nio förvärv har genomförts under perioden som på årsbasis tillför en bedömd omsättning om 553 miljoner kronor. · Resultatet per aktie för perioden uppgick till 3,17 (2,31) kronor. VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet: Instalco uppvisade fortsatt hög omsättningstillväxt och god lönsamhet under årets tredje kvartal. Omsättningen under kvartalet uppgick till 998 (708) miljoner kronor. Tillväxten uppgick till 40,8 procent varav 8,6 procent var organisk tillväxt. Justerad EBITA för tredje kvartalet uppgick till 74 (48) miljoner kronor, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,5 (6,8) procent. Orderstocken utvecklades fortsatt starkt och uppgick vid utgången av kvartalet till 3 724 (2 611) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 42,6 procent. Generellt noterar vi en fortsatt stabil installationsbransch med ökad efterfrågan på energieffektiva lösningar och ökade krav på hållbarhet. Gynnsamt förvärvsklimat Under kvartalet har vi drivit en fortsatt förvärvsdialog med en mängd duktiga entreprenörer i installationsbranschen. Förvärvsklimatet är gott och det finns många intressanta och välskötta bolag som vi för diskussioner med. Vår linje är att enbart förvärva lönsamma bolag som kan bidra till koncernens strategi och utveckling. Vi följer plan mot vårt mål om 600-800 miljoner kronor i förvärvad omsättning per år och kan under fjärde kvartalet räkna med flera intressanta bolagsförvärv. Efter rapporttidens utgång har vi förvärvat Rörman AB och MSI-El AB med en förväntad årlig omsättning om 133 miljoner kronor. Hög efterfrågan på energieffektiva lösningar Inom alla våra projekt är målsättningen att bidra till ökad samhällsnytta. Vår ambition är hela tiden att hjälpa kunden att minska sin miljöpåverkan med lägre energiförbrukning och ökad hållbarhet, och vi ser en fortsatt tilltagande efterfrågan på energieffektiva lösningar. Under kvartalet har vi bland annat genom JN El och OTK fått uppdraget att göra omfattande ventilations- och elinstallationer som ska spara energi i Scaniarinken i Södertälje. OTK har bytt anläggningens ventilationssystem och JN El har gjort elinstallationerna till alla fläktaggregat och installerat ny LED-belysning över isytan och läktaren. Det nya systemet ger 80 procent mer ljus samtidigt som det ger 40 procent energibesparing. Ett annat energibesparande projekt är ORAB:s rörinstallationer vid ombyggnationen av Stora Enso Papers anläggning Hylte Bruk. Installationen av en ny kondensturbin ökar brukets självförsörjningsgrad och minskar elförbrukningen. I centrala Stockholm har vi fått två större intressanta projekt under kvartalet. Ohmegi har fått i uppdrag att göra elentreprenadarbeten i fastigheten Glashuset vid Slussen och tillsammans med Rörgruppen har de startat elinstallationer och VS-arbeten i Sergelhuset i Stockholm city. Uppdraget görs åt NCC med Vasakronan som fastighetsägare och ingår i den stora renoveringen och moderniseringen av kvarteren vid Sergels torg. Stabil efterfrågan i installationsbranschen Installationsbranschen visar en fortsatt stadig tillväxt samtidigt som bostadsbyggandet dämpas. Det är en stabil marknad med hög efterfrågan och utmaningen är som tidigare att hitta tillräckligt med arbetskraft. Samtidigt som bostadsbyggandet avtar så växer industrin, och offentlig sektor har fortsatt hög byggnadstakt av skolor, förskolor och sjukhus. El och VS är fortsatt de största disciplinerna inom installationsbranschen. Inom Instalco fortsätter vi att utveckla samarbetet mellan våra specialistbolag och teknikområden för att kunna erbjuda kunderna attraktiva helhetslösningar. Instalco förenar det bästa av de lokala företagens närhet till kunderna med det stora företagets möjligheter. Presentation av rapporten Instalcos VD Per Sjöstrand och CFO Lotta Sjögren presenterar rapporten i en telefonkonferens/ audiocast idag den 8 november kl 14.00 CET. Deltagare ringer in på följande nummer: SE: +46 8 566 426 62 UK: +44 203 008 9801 US: +1 855 753 2235 Presentationen kan även följas via https://tv.streamfabriken.com/instalco-q3-2018 Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 12:00 CET. För ytterligare information: Per Sjöstrand, VD, per.sjostrand@instalco.se, 070-724 51 49 Lotta Sjögren, CFO, lotta.sjogren@instalco.se, 070-999 62 44 Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom ett 45-tal lokalt ledande och högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.