Rörgruppen installerar VS i NCC:s nya huvudkontor

2017-10-02 08:30:00

Instalcos bolag Rörgruppen har fått i uppdrag att utföra VS-installationer i NCC:s nya huvudkontor i Solna. Ordervärdet uppgår till cirka 50 miljoner kronor.

Huvudkontoret kommer att byggas i Järva Krog, Solna, och utgör starten på en större utveckling av området där det planeras för tre nya stadskvarter med kontor, restauranger, service och bostäder. Byggnaden där NCC:s huvudkontor kommer förläggas utgör cirka 20 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och beräknas vara färdigställd 2019. ”Vi är glada och stolta att Rörgruppen fått förtroendet från NCC att utföra alla VS-installationer i fastigheten där det nya huvudkontoret förläggs. NCC kommer därifrån kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats som dessutom blir startskottet för en ny hållbar stadsdel”, säger Göran Johnsson, VD för Rörgruppen, del av Instalco. För ytterligare information: Göran Johnsson, VD Rörgruppen telefon 070 866 01 42, e-mail goran.johnsson@rorgruppen.se Per Sjöstrand, VD Instalco telefon 070 724 51 49, e-mail per.sjostrand@instalco.se Adrian Westman, IR-ansvarig Instalco Telefon 073 509 04 00, e-mail adrian.westman@instalco.se Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom drygt 30 lokalt ledande och högt specialiserade bolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.