Instalco förvärvar ytterligare i mellersta Norge

2022-12-07 14:15:00

Instalco gör ytterligare ett förvärv i området kring Lillehammer och blir därmed multidisciplinära i regionen. Bakke El-Installasjon AS i Gjövik har verksamhet mot privat och offentlig sektor.

Bakke El-Installasjon har 23 anställda och en omsättning om cirka 30 miljoner NOK. Bolaget är specialiserat inom stark- och svagströmsinstallationer, med ett brett tjänsteerbjudande inom el och teknisk utrustning. - Via Bakke El-Installasjon förstärker vi vår position i Innlandet fylke i området kring Lillehammer. Där ser möjlighet till synergier med våra befintliga VS-bolag, Medby och Haug og Ruud VVS, säger Roger Aksnes, affärsområdeschef Instalco Norge. Bakke El-Installasjon grundades 1989 och erbjuder entreprenader och service och har under senare år även etablerat sig inom solenergi. - Genom att bli en del av Instalco kan vi vidareutveckla Bakke El-Installasjon tillsammans med övriga Instalcobolag i regionen, samtidigt som det gynnar vår affär genom nätverket med flera andra entreprenörer, säger ledningen i bolaget Tormod Bakke och Kim Vasskog. Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Bakke El-Installasjon AS med tillträde 7 december. För ytterligare information: Roger Aksnes, affärsområdeschef Instalco Norge +47 916 524 19, roger.aksnes@instalco.se Fredrik Trahn, kommunikations- och IR-chef Instalco, 070-913 67 96, fredrik.trahn@instalco.se Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 120-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se