Instalco förvärvar Östersjö Elektriska

2020-03-25 15:20:00

Instalco förvärvar Östersjö Elektriska AB med avsikt att fusionera in bolaget i Instalcos dotterbolag Rodens Värme & Sanitet AB. Genom förvärvet utökar Rodens Värme & Sanitet sin befintliga VS-verksamhet med el och stärker därmed sin position i området runt Stockholm, Uppsala och Norrtälje.

Östersjö Elektriska i Norrtälje utför service och installationer inom elområdet till företag, kommuner, statliga instanser samt till en mindre andel privatpersoner. Bolaget grundades 1999 och har idag 17 anställda. Senaste verksamhetsåret uppgick omsättningen till cirka 25 miljoner. - Östersjö Elektriska är stora inom service och är ett starkt lokalt varumärke med gott renommé. Vi har länge tittat efter ett sätt att utöka Rodens utbud och med det här förvärvet förstärker vi deras position på marknaden genom att kunna leverera både VS och el. Östersjö Elektriska är i huvudsak ett servicebolag vilket ligger i linje med Instalcos strategi att bli starkare inom det området, säger Tobias Eriksson, affärsområdesansvarig Instalco Öst. Bolaget arbetar med service och projekt, bland annat nyproduktion av bostäder, ombyggnationer av affärslokaler, lantbruk, industrier och bostäder. -Tillsammans med Rodens och Instalco kommer vi att bli en starkare spelare på marknaden och vi får möjlighet att utveckla oss själva och vår verksamhet, säger Stefan Lundell, vd på Östersjö Elektriska. Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Östersjö Elektriska med tillträde 25 mars.     För ytterligare information: Tobias Eriksson, affärsområdesansvarig Instalco Öst 070-951 93 07, tobias.eriksson@instalco.se Fredrik Trahn, Kommunikations- och IR-ansvarig 070-913 67 96, fredrik.trahn@instalco.se   Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom ett 70-tal lokalt ledande och högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se