Instalcobolaget Andersen og Aksnes förvärvar teknikkonsultbolag

2021-04-20

Norska Instalcobolaget Andersen og Aksnes breddar sitt utbud genom förvärv av nischbolaget Inva Engineering AS. Därmed blir Andersen og Aksnes i större utsträckning heltäckande i sina tjänster inom värme och energioptimering.

Inva Engineering med huvudkontor i Oslo erbjuder tjänster som energiberäkningar, injusteringar och inspektioner inom VS-området. Bolaget grundades 1986 och har sex anställda. Senaste verksamhetsåret uppgick omsättningen till cirka 10 miljoner NOK.

-Med Inva breddar vi oss och kommer att kunna erbjuda kunderna ytterligare tjänster för att skapa ett energieffektivt inomhusklimat. Inva samarbetar redan idag med flera av de norska VS-bolagen inom Instalco, vilket nu kommer att kunna fördjupas ännu mer, säger Joar Vellene, vd på Andersen og Aksnes.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Inva Engineering AS med tillträde 20 april för att omgående fusionera in bolaget i Andersen og Aksnes Rørleggerbedrift AS. Inva Engineering kommer att fortsätta verksamheten med sitt varumärke som en avdelning under Andersen og Aksnes.