Ny organisation för affärsområde Finland

2021-11-11

Tero Viinikka och Sami Vanhamaki är nya affärsområdesansvariga för Instalco Finland. Båda har gedigen bakgrund inom Instalco.

Tero Viinikka är vd i Instalcobolaget Uudenmaan LVI-Talo, en roll som han fortsatt kommer att ha, och Sami Vanhamaki har tidigare varit vd i Instalcobolaget Sähkö-Buumi.

Fördelningen med två affärsområdesansvariga innebär att Viinikka kommer att ansvara för området VS och ventilation och Vanhamaki för området el.

- Med den här nya organisationen får vi en lokal närhet i stöttandet och utvecklandet av våra dotterbolag i Finland och vår finska verksamhet. Ambitionen är att också bredda vår bas av bolag i både Norge och Finland för att skapa en stabilare bas. På så sätt kan vi på ett enklare sätt skapa de affärssynergier som är en av grundpelarna i Instalco-modellen, säger Robin Boheman, vd i Instalco.

- Det känns mycket inspirerande med den här nya rollfördelningen och vi ser en stor möjlighet att ta nästa steg och utveckling för affärsområde Finland, säger Tero Viinikka.

Instalcos affärsområde Finland består av 12 bolag samlade i regionerna kring Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg.

- Det finns många fina bolag och duktiga entreprenörer inom installationsområdet i Finland och vi har goda förutsättningar att fortsätta vår expansion med Instalco, säger Sami Vanhamaki.