ESS

ESS

ESS, Industri, Lund

Instalcos bolag Rörläggaren och ORAB har fått förtroendet att delta även i den andra installationsetappen av European Spallation Source (ESS). Huvudentreprenören Skanska har tilldelat bolagen uppdraget att utföra återstående VS- och processinstallationer. Ordervärdet för andra etappen, som beräknas vara färdigställd år 2020, uppgår sammanlagt till cirka 220 miljoner kronor.

ESS är en flervetenskaplig forskningsanläggning som uppförs utanför Lund. Anläggningen, som är baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla, beräknas kunna öppna för forskning 2023 och avsluta byggfasen 2025. Rörläggaren och ORAB har tidigare deltagit i den första etappen av projektet avseende VS- och processinstallationer med en total omsättning om 107 miljoner kronor.