Frölundaborg

Frölundaborg

Panncentralen Frölundaborg, Bostäder, Göteborg

Genom en unik satsning på bergvärme har 2 000 hushåll i Göteborg minskat sina koldioxidutsläpp med 78 procent. Bakom den nya bergvärmeanläggningen står tre Instalco-bolag.

Panncentralen Frölundaborg är en ekonomisk förening som bildades 1959 och består av ett antal fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar hos HSB och Riksbyggen. Syftet med föreningen är att lösa uppvärmningen av intilliggande fastigheter med en gemensam panncentral. I samband med att föreningens avtal för fjärrvärme löpte ut bestämde man sig för att istället satsa på bergvärme.

LG Contracting har varit totalentreprenör i projektet, och har själva arbetat fram det förslag som legat till grund för utförandet. Instalco-bolagen Tofta Plåt & Ventilation och Expertkyl har samtidigt agerat underleverantörer.

Genom satsningen minskar föreningens medlemmar sina koldioxidutsläpp med 78 procent, svaveldioxidutsläppen med 55 procent och kväveoxider med 41 procent.