Södersjukhuset

Södersjukhuset

Södersjukhuset, Sjukhus, Stockholm
Instalco har via NCC och sina två dotterbolag Ohmegi och Rörgruppen fått chansen att delta på ett miljardprojekt när Södersjukhuset ska byggas ut. NCC fick under sommaren 2015 i uppdrag av Locum att bygga ut Södersjukhuset i Stockholm. En ny behandlingsbyggnad och en ny byggnad för teknisk försörjning ska uppföras.
Den första byggnaden, Byggnad 70, ska inrymma nya operationssalar, sterilcentral, obduktion. Den andra bygganden, Byggnad 74, kommer att husera sjukhusets driftsfunktioner, så som sopcentral, godsmottagning och reservkraft. De nya sjukhusbyggnaderna beräknas vara klara vid årsskiftet 2018/2019. När akutmottagningen öppnar 2019 kommer det enligt Locum bli Sveriges största akutmottagning.