Stora Enso Skutskärs bruk

Stora Enso Skutskärs bruk

Stora Enso Mill Skutskärs bruk, Industri, Gävle

Instalcos bolag ORAB har fått uppdraget att leverera rörinstallationerna vid ombyggnationen Stora Ensos anläggning i Skutskär.

Stora Enso har beslutat att bygga om torkmaskin 7 (TM7) vid deras pappersmassafabrik i Skutskär, för att i framtiden kunna producera fluffmassa i maskinen. Fluffmassa är en massaprodukt som används för tillverkning av hygienprodukter. Ombyggnationen är omfattande med flertalet yrkeskategorier inblandade.

ORAB ska utföra samtliga rörinstallationer vid Skutskärs Bruk för sammankoppling av alla nya maskindelar i ombyggnationen. Syftet är att ändra tillverkningsprocessen till en fungerande anläggning för tillverkning av fluffmassa.