T-32 Urban Escape

T-32 Urban Escape

T-32 Urban Escape, Kontor och handel, Stockholm

Zengun har som beställare valt Instalcobolaget Ohmegi som helhetsleverantör av elinstallationer för fastigheten T-32. Fastigheten ligger mitt i Stockholms city och är en del av projektet Urban Escape och granne med Gallerian. Den både byggs om och byggs på med tre våningar av kontor och handel på plan 2-4.

Ombyggnaden omfattar en totalarea på 10 000 kvm, varav det tillkommer ca 2 000 kvm. Inflyttningen beräknas ske från och med 2016.

En fantastisk takmiljö öppnas upp med utsikt där det planeras en sky-bar eller restaurang. Byggnaden är från 1970-talet och ”grönmärkt”, vilket innebär att hänsyn skall tas så att byggnadens kulturhistoriska värden bevaras. Detta projekt omfattar hus T32 samt länken mellan hus T32 och T33.

Ohmegi utför en komplett installation av tele-, kraft-, belysning- och brandinstallationer.