Tetra Pak

Tetra Pak

Tetra Pak, Industri, Skåne

Instalcobolagen Rörläggaren, BI-Vent och ORAB utför i samverkan med Tetra Pak installationer för ny verksamhet inom befintliga lokaler på en yta av 16.000m2. 

VS-installationerna består av spill- , tappvatten-, process-, kyl- och värmeinstallationer. Även tryckluft och argonsystem installeras. BI-Vent utför installationer för allmänventilation samt processventilation. I ORAB:s uppdrag ingår att leverera och montera ång- och kondensatledningar samt tillverkning och montage av 16 stycken ångarmar.

Beställare är AB Tetra Pak Facility Management. Nyttjare av lokalerna är Tetra Pak Processing Production Centre Lund. Projektet blev färdigställt under 2016.