Organisation

Organisation

Instalco har koncerngemensamma funktioner för ekonomistyrning, inköp, affärsutveckling, förvärv, IR och kommunikation.

Varje bolag ansvarar för kund, produkt, produktion och personal. Varje bolag sköter sin egen marknadskommunikation, projektstyrning och ekonomi. Bolagen inom Instalco har ett nära samarbete kring projekt för att ge kunden helhetslösningar.