Teknikkonsult

Instalco har i verksamhetsområdet Teknikkonsult ingenjörer inom el, VS, ventilation, energi, industri och brandskydd. Kärnverksamheten är projektering och man utför även andra tjänster som exempelvis besiktning, installationssamordning, miljösamordning, riskhantering, kalkyl och utredning.

Företag Huvudkontor Region Verksamhetsområde
Intec Falun Norr Teknikkonsult
Inkon Borås Väst Teknikkonsult