Teknikkonsult

Instalco har i verksamhetsområdet Teknikkonsult ingenjörer inom el, VS, ventilation, energi, industri och brandskydd. Kärnverksamheten är projektering och vi utför även andra tjänster som exempelvis besiktning, installationssamordning, miljösamordning, riskhantering, kalkyl och utredning.

Vi sysslar med projektering, utredning, besiktning och samordning inom el, kommunikation, säkerhet, VS, kyla, BIM, automation, ventilation, energieffektivisering, brand och risk, hållbart byggande samt utför simuleringsberäkningar och certifieringar.

Företag Huvudkontor Region Verksamhetsområde
Intec Falun Norr Teknikkonsult
Inkon Borås Väst Teknikkonsult