Kyla

Kyla

Instalco utför totalentreprenader inom livsmedelskyla, komfortkyla och processkyla. Vi tillhanda håller också olika typer av serviceerbjudanden.
Består idag av Expertkyl i Västra Sverige och Timab i Stockholm.
Expertkyl Timab