Installatör i världsklass

Idén med att starta en installationskoncern som utgörs av högt specialiserade enheter startade våren 2014 då fem bolag gick samman och bildade Instalco. Sedan dess har gruppen tagit flera steg i utvecklingen. Ytterligare enheter har tillkommit, multidisciplinära projekt har erhållits och samverkan inom teknik, miljö och inköp har initierats.

Verksamheten inom Instalco bedrivs ute i respektive enhet i nära relation till kunden och med stöd av en liten central organisation. Specialisering kan vara på metod eller teknik och innebär att den enhet som är bäst lämpad för uppdraget skall föreslås. På det sättet erhåller kunden ett optimerat resultat. Instalco tillämpar också best practice vilket sprider framgångsrika koncept i hela organisationen. Vårt förbättringsarbete, IFOKUS, stödjer detta arbete. Personalens kompetens och utveckling samt våra nöjda kunder är en nyckelfråga för Instalcos fortsatta framgång.

Ledorden för Instalco är samverkan, moget ledarskap och effektiva processer. Instalco lägger också stor vikt vid att alla inom gruppen har sunda och gemensamma värderingar. Vårt säkerhetsarbete är oerhört viktigt och skall präglas av omsorg om individen, riskanalyser på kritiska moment i byggprocessen och väl planerat arbete.

Vår ambition är att växa till ett av Nordens största installationsbolag. Vi skapar en solid plattform för detta genom att förvärva bolag med hög lönsamhet och engagerat ledarskap. Vi växer även organiskt genom samverkan mellan enheterna. Affärsmodellen bibehåller ett högt entreprenörskap som kombineras med en stark vilja att spela i ett vinnande lag.

Instalco är idag en nordisk aktör och finns representerade i större delen av Sverige samt Oslo- och Helsingforsregionen. Gruppen omsätter ca 2,5 miljarder och har ca 1 500 anställda.

VS

Består idag av enheterna Rörgruppen, Klimatrör, VVS-Metoder, Rörläggaren, LG Contracting, Dalab VVS, Rørteft och Vito. De är alla experter på sina omr…

>>>

El

Består idag av PoB Elektriska, El-Pågarna, Vallacom, El-Expressen, Ohmegi, Romerike Elektro, AR Elektro prosjekt AS och Voltmen OY. Med säte i Uppsala…

>>>

Ventilation

Består idag av OTK Klimatinstallationer, Tofta Plåt & Ventilation, Bi-vent, Dalab Luft och Vito. Dessa enheter är experter på ventilation och kan erbj…

>>>

Kyla

Består idag av Expertkyl i Västra Sverige och Timab i Stockholm. Instalco utför totalentreprenader inom livsmedelskyla, komfortkyla och processkyla. V…

>>>

Industri

ORAB Entreprenad har 20 års erfarenhet av rörinstallationer och maskinmontage inom industrin, kommunala bolag, landsting och förvaltningar. ORAB har d…

>>>

Nyheter

Instalco expanderar vidare och etablerar sig i Södertälje
2016-12-12

Instalco expanderar vidare och etablerar sig i Södertälje

Instalco expanderar vidare och etablerar sig i Södertälje. JN ingår från och med nu i Instalco. JN omsätter ca 120 mkr och har 50 anställda. I och med…

>>>
Ventilationsförbättringar i Malmö AB (VFB) blir nytt bolag inom Instalco-koncernen
2016-12-09

Ventilationsförbättringar i Malmö AB (VFB) blir nytt bolag inom Instalco-koncernen

Instalco fortsätter sin expansion i Malmö. VFB ingår från och med nu i Instalco. VFB har 29 anställda och omsätter drygt 40 mkr. I och med detta så ko…

>>>
Instalco får i uppdrag att renovera större fastighet i centrala Malmö
2016-09-14

Instalco får i uppdrag att renovera större fastighet i centrala Malmö

Tre Instalco-bolag (Rörläggaren, Bi vent och Elpågarna) kommer att utföra ombyggnaden tillsammans med Thage i Skåne AB. Uppdraget omfattar 5 000 kvm o…

>>>
Instalco förvärvar norska ventilationsbolaget
2016-09-14

Instalco förvärvar norska ventilationsbolaget

Instalco fortsätter sin expansion i Norden. Instalco köper nu Vito som sitt första ventilationsbolag i Norge. Vito har 95 anställda och omsätter drygt…

>>>