Installatör i världsklass

Idén med att starta en installationskoncern som utgörs av högt specialiserade enheter startade våren 2014 då fem bolag gick samman och bildade Instalco. Sedan dess har gruppen tagit flera steg i utvecklingen. Ytterligare enheter har tillkommit, multidisciplinära projekt har erhållits och samverkan inom teknik, miljö och inköp har initierats.

Verksamheten inom Instalco bedrivs ute hos respektive enhet i nära relation till kunden och med stöd av en liten central organisation. Specialisering kan vara på metod eller teknik och det innebär att den enhet som är bäst lämpad för uppdraget skall föreslås. På det sättet erhåller kunden ett optimerat resultat. Instalco tillämpar också best practice vilket sprider framgångsrika koncept i hela organisationen. Vårt förbättringsarbete, IFOKUS, stödjer detta arbete. Personalens kompetens och utveckling samt våra nöjda kunder är en nyckelfråga för Instalcos fortsatta framgång.

Ledorden för Instalco är samverkan, moget ledarskap och effektiva processer. Instalco lägger också stor vikt vid att alla inom gruppen har sunda och gemensamma värderingar. Vårt säkerhetsarbete är oerhört viktigt och skall präglas av omsorg om individen, riskanalyser på kritiska moment i byggprocessen och ett välplanerat arbete.

Vår ambition är att växa till ett av nordens största installationsbolag. Vi skapar en solid plattform för detta genom att förvärva bolag med hög produktivitet och engagerat ledarskap. Vi växer även organiskt genom samverkan mellan enheterna. Affärsmodellen bibehåller ett högt entreprenörskap som kombineras med en stark vilja att spela i ett vinnande lag.

Instalco är en nordisk aktör och finns representerad i större delen av Sverige samt i Norge i Drammen, Oslo och Tönsberg och i Finland i Helsingforsregionen. Gruppen omsätter ca 3 miljarder och har ca 1 500 anställda.

VS

Består idag av Rörgruppen, Klimatrör, VVS-Metoder, Rörläggaren, LG Contracting, Dalab VVS, Rørteft, Vito och Andersen og Aksnes. De är alla experter p…

>>>

El

El består av PoB:s Elektriska, El-Pågarna, Vallacom, El-Expressen, Ohmegi, Romerike Elektro, AR Elektroprosjekt och Voltmen. El finns i Uppsala, Linkö…

>>>

Ventilation

Ventilation består av bolagen OTK Klimatinstallationer, Tofta Plåt & Ventilation, Bi-vent, Dalab Luft, Vito och VFB. Dessa bolag är experter på ventil…

>>>

Kyla

Består idag av Expertkyl i Västra Sverige och Timab i Stockholm. Instalco utför totalentreprenader inom livsmedelskyla, komfortkyla och processkyla. V…

>>>

Industri

ORAB Entreprenad har 20 års erfarenhet av rörinstallationer och maskinmontage inom industrin, kommunala bolag, landsting och förvaltningar. ORAB har d…

>>>

Nyheter

Instalco växer i Oslo-regionen genom förvärv av AS Elektrisk
2017-07-05

Instalco växer i Oslo-regionen genom förvärv av AS Elektrisk

Instalco stärker sitt erbjudande i Oslo genom förvärv av AS Elektrisk, en totalleverantör inom el och tele med stark lokalanknytning i regionen

>>>
Instalco fortsätter expandera i Norge genom förvärv av elbolaget Frøland & Noss
2017-06-16

Instalco fortsätter expandera i Norge genom förvärv av elbolaget Frøland & Noss

Instalco stärker sin närvaro på den norska marknaden genom förvärv av elbolaget Frøland & Noss i Bergen. Frøland & Noss Elektro AS grundades 1997 av F…

>>>
Instalco-bolag bakom Sveriges största bergvärmeanläggning för flerfamiljshus
2017-06-01

Instalco-bolag bakom Sveriges största bergvärmeanläggning för flerfamiljshus

Genom en unik satsning på bergvärme har 2 000 hushåll i Göteborg minskat sina koldioxidutsläpp med 78 procent. Bakom den nya bergvärmeanläggningen stå…

>>>
Första dagen på börsen för Instalco
2017-05-11

Första dagen på börsen för Instalco

Idag var första handelsdagen för Instalcos aktier på Nasdaq Stockholm. Sedan prospektet publicerades för cirka två veckor sedan har VD Per Sjöstrand o…

>>>