Installatör i världsklass

Idén med att starta en installationskoncern som utgörs av högt specialiserade enheter startade våren 2014 då fem bolag gick samman och bildade Instalco. Sedan dess har gruppen tagit flera steg i utvecklingen. Ytterligare enheter har tillkommit, multidisciplinära projekt har erhållits och samverkan inom teknik, miljö och inköp har initierats.

Verksamheten inom Instalco bedrivs ute i respektive enhet i nära relation till kunden och med stöd av en liten central organisation. Specialisering kan vara på metod eller teknik och innebär att den enhet som är bäst lämpad för uppdraget skall föreslås. På det sättet erhåller kunden ett optimerat resultat. Instalco tillämpar också best practice vilket sprider framgångsrika koncept i hela organisationen. Vårt förbättringsarbete, IFOKUS, stödjer detta arbete. Personalens kompetens och utveckling samt våra nöjda kunder är en nyckelfråga för Instalcos fortsatta framgång.

Ledorden för Instalco är samverkan, moget ledarskap och effektiva processer. Instalco lägger också stor vikt vid att alla inom gruppen har sunda och gemensamma värderingar. Vårt säkerhetsarbete är oerhört viktigt och skall präglas av omsorg om individen, riskanalyser på kritiska moment i byggprocessen och väl planerat arbete.

Vår ambition är att växa till ett av Nordens största installationsbolag. Vi skapar en solid plattform för detta genom att förvärva bolag med hög lönsamhet och engagerat ledarskap. Vi växer även organiskt genom samverkan mellan enheterna. Affärsmodellen bibehåller ett högt entreprenörskap som kombineras med en stark vilja att spela i ett vinnande lag.

Instalco är idag en nordisk aktör och finns representerade i större delen av Sverige samt Oslo- och Helsingforsregionen. Gruppen omsätter ca 2 miljarder och har ca 1 000 anställda.

VS

Består idag av enheterna Rörgruppen, Klimatrör, VVS-Metoder, Rörläggaren, LG Contracting, Dalab VVS, Rørteft och Vito. De är alla experter på sina omr…

>>>

El

Består idag av PoB Elektriska, El-Pågarna, Vallacom, El-Expressen, Ohmegi, Romerike Elektro, AR Elektro prosjekt AS och Voltmen OY. Med säte i Uppsala…

>>>

Klimat

Består idag av OTK Klimatinstallationer, Expertkyl, Tofta Plåt & Ventilation, Bi-vent, Dalab Luft och Vito. Dessa enheter är experter på ventilation o…

>>>

Industri

ORAB Entreprenad har 20 års erfarenhet av rörinstallationer och maskinmontage inom industrin, kommunala bolag, landsting och förvaltningar. ORAB har d…

>>>

Nyheter

Instalco får i uppdrag att renovera större fastighet i centrala Malmö
2016-09-14

Instalco får i uppdrag att renovera större fastighet i centrala Malmö

Tre Instalco-bolag (Rörläggaren, Bi vent och Elpågarna) kommer att utföra ombyggnaden tillsammans med Thage i Skåne AB. Uppdraget omfattar 5 000 kvm o…

>>>
Instalco förvärvar norska ventilationsbolaget
2016-09-14

Instalco förvärvar norska ventilationsbolaget

Instalco fortsätter sin expansion i Norden. Instalco köper nu Vito som sitt första ventilationsbolag i Norge. Vito har 95 anställda och omsätter drygt…

>>>
Instalco växer ytterligare i Norge
2016-08-31

Instalco växer ytterligare i Norge

Instalco fortsätter sin expansion i Norden och har nu tagit in VS-bolaget Rørteft som ett första steg i VS-etableringen i Norge. Tillsammans med de re…

>>>
Instalco startat upp i Norr
2016-07-13

Instalco startat upp i Norr

Instalco startat idag en ny region Norr genom att bolagen DALAB och Installatör AB går samman med installationsgruppen Instalco Genom införlivandet…

>>>