Installatör i världsklass

Idén med att starta en installationskoncern som utgörs av högt specialiserade enheter startade våren 2014 då fem bolag gick samman och bildade Instalco. Sedan dess har gruppen tagit flera steg i utvecklingen. Ytterligare enheter har tillkommit, multidisciplinära projekt har erhållits och samverkan inom teknik, miljö och inköp har initierats.

Verksamheten inom Instalco bedrivs ute i respektive enhet i nära relation till kunden och med stöd av en liten central organisation. Specialisering kan vara på metod eller teknik och innebär att den enhet som är bäst lämpad för uppdraget skall föreslås. På det sättet erhåller kunden ett optimerat resultat. Instalco tillämpar också best practice vilket sprider framgångsrika koncept i hela organisationen. Vårt förbättringsarbete, IFOKUS, stödjer detta arbete. Personalens kompetens och utveckling samt våra nöjda kunder är en nyckelfråga för Instalcos fortsatta framgång.

Ledorden för Instalco är samverkan, moget ledarskap och effektiva processer. Instalco lägger också stor vikt vid att alla inom gruppen har sunda och gemensamma värderingar. Vårt säkerhetsarbete är oerhört viktigt och skall präglas av omsorg om individen, riskanalyser på kritiska moment i byggprocessen och väl planerat arbete.

Vår ambition är att växa till ett av Nordens största installationsbolag. Vi skapar en solid plattform för detta genom att förvärva bolag med hög lönsamhet och engagerat ledarskap. Vi växer även organiskt genom samverkan mellan enheterna. Affärsmodellen bibehåller ett högt entreprenörskap som kombineras med en stark vilja att spela i ett vinnande lag.

Instalco är idag en nordisk aktör och finns representerade i större delen av Sverige samt Oslo- och Helsingforsregionen. Gruppen omsätter ca 2 miljarder och har ca 1 000 anställda.

VS

Består idag av enheterna Rörgruppen, Klimatrör, VVS-Metoder, Rörläggaren och LG Contracting. De är alla experter på sina områden och har gott renommé …

>>>

El

Består idag av PoB Elektriska, El-Pågarna, Vallacom, El-Expressen, Ohmegi, Romerike Elektro, AR Elektro prosjekt AS och Voltmen OY. Med säte i Uppsala…

>>>

Klimat

Består idag av OTK Klimatinstallationer, Expertkyl, Tofta Plåt & Ventilation och Bi-vent. Dessa enheter är experter på ventilation och kyla och kan er…

>>>

Industri

ORAB Entreprenad har 20 års erfarenhet av rörinstallationer och maskinmontage inom industrin, kommunala bolag, landsting och förvaltningar. ORAB har d…

>>>

Händelser & Historia

Instalco startat upp i Norr

Instalco startat upp i Norr

Instalco startat idag en ny region Norr genom att bolagen DALAB och Installatör AB går samman med installationsgruppen Instalco Genom införlivandet a…

>>>
Timab går samman med installationskoncernen Instalco

Timab går samman med installationskoncernen Instalco

Vi har under en tid letat efter ett bra bolag för att stärka upp vår kylsida ytterligare och även bygga vidare på vår ställning i Stockholm

>>>
Instalcoföretag installerar åt Tetra Pak i Lund

Instalcoföretag installerar åt Tetra Pak i Lund

Rörläggaren, BI-Vent och Orab utför i samverkan med Tetra Pak installationer för ny verksamhet inom befintliga lokaler på en yta av 16.000m2.

>>>
Instalco-gruppen utvecklas planenligt

Instalco-gruppen utvecklas planenligt

Instalco har nu en nordisk plattform med enheter i såväl Sverige, Norge som Finland. Vi har en välfylld orderbok med många spännande projekt, stora so…

>>>