VS

VS

Instalco erbjuder ett brett spann av VS-tjänster, allt ifrån installation av fjärrvärme, löpande reparationer och underhåll i bostadsrättsföreningar till nyproduktion av bostäder, kontor och detaljhandel. Instalcos bolag är experter på sina respektive områden och har gott renommé på marknaden.

VS består idag av Rörgruppen, Klimatrör, VVS-Metoder, Rörläggaren, LG Contracting, Dalab VVS, Rørteft, Vito, Andersen og Aksnes, Uudenmaan LVI-Talo och Rodens.

Rörgruppen Klimatrör VVS-Metoder LG Contracting Rörläggaren DALAB Rørteft Vito VVS Installatör Andersen og Aksnes Uudenmaan LVI-Talo Rodens Värme & Sanitet Sprinklerbolaget Kannosto