Kestävyysluokiteltujen Instalco-projektien tiellä Norjassa

Instalcon Moi Mör sai LVI-urakan, kun Kristiansandin kunta teki suuren investoinnin uuteen koulukeskukseen. Projektista tuli Norjan ensimmäinen kestävyysluokiteltu Instalco-projekti – Tangvallin koulukeskus.

Vasta rakennettu koulualue koostuu kolmesta koulusta – Tangvallin koulusta, Kulturskolanista ja Sögnen lukiosta, ja alue kattaa yhteensä 22 000 neliömetriä.

Moi Rör sai toimeksiannon toimittaa kaikki saniteettikalusteet, palonsammutus-, maalämpö- ja jäähdytysjärjestelmät. Työn arvo oli 54 miljoonaa Norjan kruunua. Mutta se on ollut Moi Rörille kaukana tavallisesta LVI-projektista. Loppuasiakas Kristiansandin kunta ja rakennusyritys BRG Entreprenör olivat alusta alkaen asettaneet tiukat säännöt, joilla pyrittiin varmistamaan rakentamisen toteuttaminen mahdollisimman vähän ilmastovaikutuksia aiheuttaen.

– Se on sopinut meille hyvin, ja meillä on erikoisosaamista juuri tältä alalta. Tärkein tehtävämme oli lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän asentaminen. Perinteisistä lämpöpumpuista voi vuotaa ympäristölle vaarallista kylmäainetta, kertoo Moi Rörin toimitusjohtaja Kåre Henning Åsly.

- Ratkaisumme oli lämpöpumput, jotka käyttivät luonnollista kylmäainetta, hiilidioksidia, geotermisen lämmön talteenottoon energiakaivoista.

Moi Rör oli varhaisessa vaiheessa mukana koulukeskuksen suunnittelussa – jopa arkkitehtikilpailussa vuotta ennen varsinaisen rakentamisen alkamista. Tämän ansiosta Moi Rör pystyi vaikuttamaan jo suunnitteluvaiheen alkupuolella ja ehdottamaan järjestelmiä ja ratkaisuja, jotka täyttivät kiinteistöjen korkeat energia- ja ilmastovaatimukset.

Koulurakennusten katolle on asennettu 2 500 aurinkopaneelia, ja rakennusmateriaalivalinnat ovat vähäpäästöisiä.

– Projekti on ollut erittäin onnistunut alusta loppuun. Olemme työskennelleet BRG Entreprenörin kanssa monien vuosien ajan. Teemme hyvää yhteistyötä, ja he tuntevat asiantuntemuksemme ja mitä voimme tarjota.

150+ paikallista yritystä  Suomi, Ruotsi, Norja