Uudelleenkäyttöön keskittyvät hankkeet

Kronåsen Uppsalassa on saneeraus- ja uudelleenkäyttöhanke, jossa Uppsalan yliopiston entisiä tiloja muokataan nykyaikaiseksi kunnalliseksi lukioksi 1 400 opiskelijalle. Hankkeessa on mukana kaksi Instalco-yhtiötä: Intec Mitt vastaa LVI-suunnittelusta ja Rörgruppen varsinaisesta asennuksesta.

Kohde sijaitsee Lundellskan koulun olemassa olevien tilojen vieressä Uppsalassa ja sisältää neljä rakennusta, joiden kokonaispinta-ala on 20 000 neliömetriä ja koulupiha hieman yli 10 000 neliömetriä.

Intec on tehnyt yhdessä Rörgruppenin kanssa laajan inventaarion olemassa olevasta materiaalista nähdäkseen, kuinka paljon sitä voitaisiin käyttää uudelleen. Noin 80 prosenttia pattereista on voitu käyttää uudelleen, mutta myös saniteettikalusteita kuten pesualtaita ja WC-istuimia, on voitu käyttää uudelleen noin 60 prosentin verran.

– Tässä projektissa keskitytään vahvasti kestävyyteen, ja vaatimukset mahdollisimman korkealle uudelleenkäyttöasteelle ovat korkeat. Olemme kierrättäneet kaiken, mikä on ollut hyvässä kunnossa. Vaihdoimme kuitenkin sekoittimet useimpiin pesualtaisiin ja asensimme uuden huuhtelumekanismin wc-istuimiin, mutta muuten paljon on käytetty uudelleen, Intec Mittin toimitusjohtaja Jacob Berg sanoo.

Hankkeessa on myös tehty laskelmia hiilidioksidiekvivalentista. Se on kasvihuonekaasupäästömittari, jossa otetaan huomioon kasvihuoneilmiön ja ilmaston lämpenemisen vaikutus.

– Vastaavien rakennusten uusi tuotanto on usein noin 300 kg CO2e/GTA (hiilidioksidiekvivalentti/kokonaisbruttopinta-ala). Tämä projekti tuottaa alustavien laskelmien mukaan noin 44 CO2e/BTA. Tästä LVI-osan osuus on noin 1,6 kiloa CO2e/BTA:ta, mikä on murto-osa uuteen tuotantoon verrattuna normaalista, sanoo Jacob Berg.

– Kohtaamme yhä useammin uudelleenkäyttöprojekteja, jotka liittyvät CO2-ekvivalentteihin. Uudelleenkäyttöprojekteja on ollut olemassa jo pitkään, mutta ne ovat olleet enemmän sidoksissa taloudellisiin säästöihin, ei kestävyyteen. Mutta nyt näemme kasvua, jossa sekä talous että kestävyys sisällytetään uudelleenkäyttöön.

– Olemme saaneet suunnittelun valmiiksi. Ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen kesän aikana, jolloin yksi rakennuksista on otettu käyttöön. Samanaikaisesti on käynnissä toinen vaihe, jossa suurempi kasarmirakennus on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2024. Vanha ja historiallinen hallintorakennus vaatii huolellista remontointia; esimerkiksi monet alkuperäiset yksityiskohdat on säilytettävä.

Projektin tilaaja on Hemsö-kiinteistöt ja rakennusurakoitsija on Zengun.

130 paikallista yritystä  Suomi, Ruotsi, Norja