Organisaatio

Instalco toimii erittäin hajautetusti. Instalco toimii erillisissä yrityksissä lähellä asiakasta ja pienen keskusorganisaation tuella.

Instalco on jaettu kuuteen maantieteelliseen liiketoiminta-alueeseen, joista neljä sijaitsee Ruotsissa, yksi Norjassa ja yksi Suomessa. Paikalliset yritykset tekevät yhteistyötä liiketoiminta-alueella liiketoiminta-alueen päällikön tuella, ja tässä tehdään suurin osa tytäryhtiöiden välisestä yhteistyöstä.

Instalcolla on Tukholmassa pieni tehokas johtoryhmä, jota alueellinen koordinointi ja vahva paikallinen johtajuus vahvistaa. Instalcolla on konserninlaajuisia toimintoja taloushallinnossa, hankinnoissa, liiketoiminnan kehittämisessä, yritysostoissa, sijoittajasuhteissa ja viestinnässä.

Kukin yritys vastaa asiakkaista, tuotteista, tuotannosta ja henkilöstöstä. Kukin yritys huolehtii omasta markkinointiviestinnästään, projektinhallinnastaan ja taloudestaan. Instalco-yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä projekteissa tarjotakseen asiakkaalle kokonaisvaltaisia ratkaisuja.

150+ paikallista yritystä  Suomi, Ruotsi, Norja