Turvallinen työntekijä

Osana kestävyysohjelmaa on Turvallinen työntekijä -ohjelma, jonka työnjohtaja käy läpi työntekijöidensä kanssa kunkin Kestävyysluokitelluksi Instalco-projektiksi sertifioitavan uuden projektin käynnistyessä. Turvallinen työntekijä -ohjelma nostaa henkilövahinkoja estävien sääntöjen ja rutiinien ohella esiin työpaikan sosiaaliseen puoleen liittyviä asioita.

Työympäristökysymykset ovat olennainen osa toimintaamme, ja konserni tekee tietoisesti ja systemaattisesti töitä hyvän fyysisen ja psykososiaalisen työympäristön eteen. Yleisenä tavoitteena on vaaraton, turvallinen ja terveellinen työpaikka, joka edistää niin työntekijöiden kuin yrityksen kehitystä. Työympäristöön liittyvien asioiden esiin nostamisen ja niistä keskustelun tulee olla päivittäisessä työssä luontevaa niin työntekijöille kuin johtajille.

Instalco pyrkii hyvään työilmapiiriin, joka tukee yhteistyötä ja torjuu kiusaamista ja häirintää. Tehdessämme keskenämme yhteistyötä kunnioitamme ja ymmärrämme toisiamme ja toistemme erilaisuutta. Meidän tulee toimia yhteistyössä, välittää toisistamme ja auttaa toisiamme myös ongelma- ja kriisitilanteissa.

150+ paikallista yritystä  Suomi, Ruotsi, Norja