Yhteistyöaloitteet

Yhteistyö Ruotsin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa

Instalco ja Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys tekevät yhteistyötä puhtaamman veden puolesta ja vähentääkseen lääkkeiden esiintymistä luonnossa. Yhteistyön ansiosta Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys voi tehostaa vedenkäsittely- ja lääkepäästötyötä ja vaikuttaa vesistöjen puhtauteen Ruotsissa, erityisesti Itämerellä.

Lääkeylijäämiä esiintyy vesistöissä maailmanlaajuisesti. Ympäristössä esiintyvät lääkeylijäämät voivat vaikeuttaa lajien lisääntymistä, vaikuttaa joidenkin vesistöissä elävien lajien käyttäytymiseen ja olla toisille lajeille myrkyllisiä. Antibioottiresistenssi on esimerkki kasvavasta maailmanlaajuisesta ongelmasta, jota nämä epäpuhtaudet kiihdyttävät.

- Veden ja ilman puhdistaminen on meille tärkeää. Asennamme päivittäin veden ja ilman puhdistamiseen tarkoitettuja laitteita ja haluamme olla mukana luomassa parempaa ympäristöä niillä tavoilla, millä voimme. Osana vastuullisuustyötämme aloitamme yhteistyön Ruotsin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa vähentääksemme lääkkeiden leviämistä vesistöissämme, Instalcon toimitusjohtaja ja konserninjohtaja Robin Boheman sanoo.

Itämeren suojelu
Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys ja Instalco osallistuvat Itämeren ja muiden Ruotsille elintärkeiden vesistöjen suojeluun. Varmistaakseen puhtaan juomaveden sekä vesistöjen monimuotoisen ekosysteemin säilymisen myös tuleville sukupolville molemmat osapuolet haluavat yhteistyössä huolehtia ympäristömyrkkyjen vähentämisestä.

- Olemme erittäin iloisia, että meillä on mahdollisuus kohdistaa työtämme entistä enemmän myrkyttömän ympäristön hyväksi ja keskittyä erityisesti vesistöihin. Lääkeylijäämät sekä muut haitalliset aineet vesissä voivat vaikuttaa eläimiin, kasveihin ja meihin ihmisiin. Näitä aineita ei pitäisi päätyä vesistöihin ollenkaan, mutta tilanteissa, joissa näin on käynyt, niiden poistamisen tulisi olla mahdollisimman tehokasta, sanoo Ruotsin luonnonsuojeluyhdistyksen pääsihteeri Karin Lexén.

Instalcon ja Ruotsin luonnonsuojeluyhdistyksen yhteistyö on alustavasti kolmivuotinen. Instalcon tuen avulla suojellaan Itämerta ja muita Ruotsin vesistöjä. Yhteistyöhön kuuluvat muun muassa erilaiset raportit, tiedotuskampanjat sekä poliittinen vaikuttaminen kestävän lääketuotannon puolesta.

Yhteistyö Wayoutin kanssa

Instalco ja Wayout International tekevät yhteistyötä puhtaan veden saatavuuden lisäämiseksi alueilla, joilla puhtaasta vedestä on pulaa. Ruotsalainen Wayout-yhtiö tuottaa mikrolaitoksia, joilla vettä puhdistetaan paikan päällä käyttökelpoiseksi juomavedeksi.

Monilla maailman ihmisillä on puutetta käyttökelpoisesta juomavedestä. Wayout valmistaa käyttövalmiita mikropuhdistuslaitoksia puhtaan juomaveden paikallista tuotantoa ja jakelua varten. Laitteet toimitetaan alueille, joilla puhtaasta vedestä on pulaa.

- Puhtaan juomaveden pitäisi olla kaikkien ihmisten oikeus, mutta valitettavasti maailmassa on paljon paikkoja, joissa puhdas vesi ei ole itsestäänselvyys. Instalcon toiminnassa veden puhdistus ja käsittely on keskeistä ja olemme siitä hyvin innostuneita. Siksi haluamme vaikuttaa osaltamme siinä missä pystymme, Instalcon toimitusjohtaja Robin Boheman sanoo.

Mikrolaitos voi tuottaa 150 000 litraa juomavettä kuukaudessa ja vähentää ympäristölle haitallisia vaiheita kuten pullotusta, kuljetusta ja muovipullojen jätekäsittelyä. Näissä viidentoista neliömetrin kokoisissa mikrolaitoksissa puhdistettu vesi mineralisoidaan uudelleen ja käytetään juomavetenä tai muiden juomien valmistukseen. Täysin automatisoitu järjestelmä on kehitetty toimimaan aurinkopaneeleilla.

- Olemme hyvin iloisia aloittaessamme yhteistyön Instalcon kanssa ja saadessamme tutustua heidän osaamiseensa. Tämän pandemiavuoden aikana olemme ymmärtäneet, että enää ei ole mahdollista luottaa globaaleihin arvoketjuihin. Meidän ihmisten täytyy harkita asioita uudelleen. Meidän on aloitettava paikallinen tuotanto ja tultava omavaraisiksi kestävän kehityksen mukaisesti, Wayoutin toimitusjohtaja Ulf Stenerhag sanoo.

Instalco on aloittanut yhteistyön Wayout Internationalin kanssa kestävyysohjelmansa puitteissa. Yhteistyö mahdollistaa Wayoutille tehokkaamman mikropuhdistuslaitosten valmistamisen ja toimittamisen niille alueille maailmassa, joissa on puutetta käyttökelpoisesta juomavedestä. Mikrolaitokset rakennetaan Kööpenhaminassa ja lähetetään käyttövalmiina käyttäjille ympäri maailman.

Yhteistyö Universeumin kanssa

Osana kestävyysohjelmaansa Instalco tekee yhteistyötä Universeumin kanssa, joka on Göteborgissa sijaitseva tiedekeskus. Yhteistyön tavoitteena on kehittää kestävään kehitykseen liittyvää osaamista.

Yhteistyön myötä Instalco tukee Universeumin tehtävää vahvistaa osaamisen saatavuutta ja innovaatiokykyä sekä edistää yhteiskunnan kestävää kehitystä.

- Yksi kestävyystyömme osatavoitteista Instalcossa on toteuttaa yhteiskuntavastuuta. Teemme tätä päivittäin ympäristöystävällisillä ja energiatehokkailla asennuksilla. Lisäksi teemme yhteistyötä organisaatioiden kanssa, jotka tekevät töitä kestävämmän yhteiskunnan eteen. Haluamme luoda paremman ympäristön tekemällä sitä, mitä osaamme, ja tähän sopii hyvin yhteistyö Universeumin kanssa, Instalcon toimitusjohtaja Robin Boheman sanoo.

Näin Instalcon tukea hyödynnetään Universeumin työssä Ruotsin kestävän kehityksen edistämiseksi:

  • osaamisen saatavuuden sekä kilpailu- ja innovaatiokyvyn vahvistaminen
  • tutkimuksen, koulutuksen ja tietoisuuden lisääminen
  • vaikutusmahdollisuudet kestävään kehitykseen Agenda 2030 -toimintaohjelman globaalin tavoitteen 17 mukaisesti 

Yhteistyön tarkoituksena on korostaa kestävän kehityksen arvoa useista eri näkökulmista ja lisätä osaltaan useiden eri kohderyhmien kestävään kehitykseen liittyvää osaamista.

Yhteistyö Svenska Bussarna -projektin kanssa

Instalco tukee Svenska Bussarna -projektin avustustyötä Ukrainassa. Projekti on auttanut monia hädänalaisia ihmisiä ja apua tarvitsevaa maata.

Svenska Bussarna on voittoa tavoittelematon projekti, jossa Ruotsin vapaaehtoiset keräävät ja kuljettavat busseilla varusteita ja tarvikkeita Ruotsista Ukrainaan.

Svenska Bussarna -projektilla on yhteys paikallisiin avustusjärjestöihin ja viranomaisiin, ja se hankkii tukea yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Instalcon tarjoamaan tukeen kuuluu taloudellinen tuki sekä Instalco-konsernissa järjestetyt yksityiset keräykset.

– Kun sain kuulla projektista, minusta tuntui, että meidän Instalcossa tulisi tukea tätä hienoa hanketta. Olemme tukeneet projektia siten, että yksi työntekijämme vastasi yhdestä bussista ja kylmäautosta. Lisäksi tuimme projektia taloudellisesti tämän uskomattoman avustustyön mahdollistamiseksi. Olen ylpeä siitä, että voimme auttaa ja että meillä on työntekijöitä, jotka ovat halukkaita tarjoamaan apuaan, kun sitä eniten tarvitaan, Instalcon toimitusjohtaja Robin Boheman sanoo.

Paitsi että Svenska Bussarna vapaaehtoisineen on toimittanut lahjoitettuja tarvikkeita Ukrainaan, se on myös auttanut perheitä, naisia ja lapsia, jotka ovat ylittäneet Ukrainan rajan siirtyäkseen turvallisempiin paikkoihin Euroopassa.

150+ paikallista yritystä  Suomi, Ruotsi, Norja