Kestävät asennukset

Instalco huomioi kestävyysasiat konsernin kaikessa toiminnassa: tuotteiden ja tavarantoimittajien valinnassa, ostoissa ja logistiikkavirrassa sekä tarjoamissamme palveluissa, joita ovat asennukset, ylläpito ja huolto.

Kestävyysluokiteltu Instalco-projekti

Osana kestävyysohjelmaamme meillä on oma sertifiointijärjestelmämme, Kestävyysluokiteltu Instalco-projekti. Tarkoituksena on pystyä takaamaan asiakkaillemme, että olemme huomioineet tärkeät kestävyysasiat kaikissa projektin vaiheissa. Kriteerit Kestävyysluokitellulle Instalco-projektille sisältävät työturvallisuuteen, kuljetuksiin ja toimituksiin, ilmastohyötyihin, kierrätykseen ja syntypaikkalajitteluun sekä ylläpitoon ja huoltoon liittyviä asioita. Lisäksi tavarantoimittajien edellytetään allekirjoittavan toimintasäännöt, jotka kattavat arvokysymyksiä, kuten yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden.

Jotta projekti voidaan luokitella kestävyysluokitelluksi Instalco-projektiksi, sen tulee täyttää kaikki kuusi tunnusmerkkiä. 

Yhteiskuntavastuu

Instalcon tavoitteena on toteuttaa päivittäin yhteiskuntavastuutaan ilmastoystävällisillä ja energiatehokkailla teknisillä asennuksilla, jotka vähentävät resurssien kulutusta. Tavoitteenamme on toteuttaa yhteiskuntavastuuta auttamalla asiakkaitamme vähentämään ympäristövaikutuksiaan, vähentämällä energiankulutusta ja lisäämällä tuote- ja materiaalivalintoihin, kuljetuksiin, jätteidenkäsittelyyn ja syntypaikkalajitteluun liittyvää tietoisuutta. 

Konserni toteuttaa yhteiskuntavastuutaan myös osallistumalla keskeisiin aloitteisiin ja tekemällä yhteistyötä organisaatioiden kanssa, jotka toimivat paremman ympäristön ja kestävämmän planeetan puolesta. 

Asiakastyytyväisyys

Instalco toimii läheisessä suhteessa asiakkaisiin, kun suunnittelemme ja asennamme tulevaisuuden vaatimukset täyttäviä ja energiatehokkaita järjestelmiä. Ehdotettujen teknisten ratkaisujen tulee olla käyttövarmuudeltaan korkeatasoisia, energiatehokkaita, ympäristöystävällisiä, matalat elinkaarikustannukset omaavia, turvallisia ja korkealaatuisia. 

Meillä Instalcossa on monia pitkiä asiakassuhteita ja yleensä suuri osuus asiakkaistamme on vanhoja asiakkaitamme. Tavoitteenamme on tarjota aina parasta mahdollista palvelua asiakkaillemme.  

Tyytyväiset asiakkaat palaavat, ja korkea asiakastyytyväisyys luo kasvua.

150+ paikallista yritystä  Suomi, Ruotsi, Norja