Kypsä johtajuus

Instalcon arvopohjan perustana on kaikkien ihmisten yhtäläinen arvo. Teemme aktiivisesti töitä sen eteen, ettei ketään työntekijöistämme tai työnhakijoistamme syrjitä sukupuolen, iän, etnisen taustan, seksuaalisen suuntautumisen tai vamman takia. Emme hyväksy syrjintää missään muodossa.

Liiketoimintaetiikka

Perusvaatimus kaikille työntekijöillemme on voimassa olevien lakien ja sääntöjen noudattaminen. Lisäksi Instalco vastaa siitä, että se noudattaa korkeatasoisia vaatimuksia hyvästä etiikasta ja liiketoimintamoraalista kaikessa toiminnassaan ja kaikissa suhteissaan.

Instalcon toimintasäännöt koostuvat periaatteista, jotka kuvaavat yhteisiä arvojamme. Toimintasääntöjen tarkoituksena on kertoa eettisistä arvoistamme ja liiketoiminnan periaatteistamme kaikille työntekijöille, asiakkaille, tavarantoimittajille ja muille liikekumppaneille ja omistajille sekä ohjata päivittäistä työtä.

Yhteiskuntavastuu

Asennusalan johtavana toimijana Instalcolla on suuri yhteiskunnallinen vastuu. Pyrimme rekrytoimaan työntekijöitä laajasti eri yhteiskunnallisista taustoista. Instalcolle ominaista on kaikilla tasoilla avoin, salliva ja ennakkoluuloton ilmapiiri. Instalco tarjoaa kaikille sukupuolesta ja etnisestä taustasta riippumatta samat mahdollisuudet uran ja osaamisen kehittämiseen. 

Harjoitteluohjelma on yksi keino toteuttaa yhteiskuntavastuuta ja tärkeä osa Instalcon toimintaa. Se on myös yksi keino turvata pitkällä tähtäimellä osaavien työntekijöiden saatavuus.

150+ paikallista yritystä  Suomi, Ruotsi, Norja