Kestävyystavoitteet

Instalcolla on useita tavoitteita jokaisella kestävyysohjelman pääalueella. Tavoitteita asetetaan ja seurataan vuosittain.

Turvallinen ja kehittävä työympäristö

Työtapaturmia koskeva nollavisio

Sairauspoissaoloon johtaneet työtapaturmat
Tavoite: 0 %

 

Viihtyvyys, terveys ja turvallisuus

Työntekijät, jotka ovat kokonaisuutena tyytyväisiä työtilanteeseensa
Tavoite: >20 eNPS

Henkilöstön vaihtuvuus
Tavoite: <10 %

Sairauspoissaolot
Tavoite: <5 %

 

Kehittymismahdollisuudet

Instalco-koulun koulutukseen osallistuneet työntekijätTavoite:
>250

Työntekijät, jotka kokevat, että heille on tarjottu kehittymismahdollisuuksiaTavoite: >75 %

Kestävät asennukset

Kestävyysluokiteltu Instalco-projekti

Projektit, jotka on sertifioitu Kestävyysluokitelluiksi Instalco-projekteiksi
Tavoite: >120

 

Yhteiskuntavastuu

Osallistuminen keskeisiin yhteisvastuullisiin aloitteisiin
Instalco on jäsenenä YK:n Global Compact -yhteistyöaloitteessa sekä työtapaturmia vastaan toimivassa Håll nollan -toimialajärjestössä.

Kypsä johtajuus

Liiketoimintaetiikka

Vahvistetut eettisten sääntöjen rikkomukset, joista on ilmoitettu ilmiantajien kanavan kautta
Tavoite: 0

 

Yhteiskuntavastuu

Harjoittelijoiden määrä konsernissa
Tavoite: >300

Tulokset

Lue lisää kunkin tavoitteen toteutumisesta vuonna 2023

150+ paikallista yritystä  Suomi, Ruotsi, Norja