Kestävyysluokiteltu Instalco-projekti

Keskeinen osa Instalcon kestävyystyötä on sertifiointijärjestelmä Kestävyysluokiteltu Instalco-projekti. Sertifioinnin tarkoituksena on pystyä takaamaan asiakkaillemme, että olemme huomioineet tärkeät kestävyysasiat kaikissa projektin vaiheissa.

Kriteerit Kestävyysluokitellulle Instalco-projektille sisältävät työturvallisuuteen, kuljetuksiin ja toimituksiin, ilmastohyötyihin, kierrätykseen ja syntypaikkalajitteluun sekä kestävyyssopimuksen kautta tapahtuvaan huoltoon liittyviä asioita. Lisäksi tavarantoimittajien edellytetään allekirjoittavan toimintasäännöt, jotka kattavat arvokysymyksiä, kuten yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden.

Sertifiointi Kestävyysluokitelluksi Instalco-projektiksi on laatuleima niin projektille, asiakkaalle, Instalcolle kuin toteutuksesta vastaavalle tytäryhtiölle ja sen työntekijöille.

Kriteerit kestävyysluokitellulle Instalco-projektille:

  • Instalcon Turvallinen työntekijä -ohjelman läpikäynti
  • Tavarantoimittajat ovat allekirjoittaneet Instalcon tavarantoimittajia koskevat toimintasäännöt
  • Projekti myötävaikuttaa ilmastohyödyn lisääntymiseen
  • Toimitussuunnitelma on laadittu
  • Materiaalien syntypaikkalajittelu ja jätteiden käsittely
  • Asiakkaalle on tarjottu kestävyyssopimusta/huoltosopimusta

150+ paikallista yritystä  Suomi, Ruotsi, Norja