Asentajat ovat avain kestävään tulevaisuuteen

Vihreä siirtymä on keskeinen osa Instalcon liiketoimintamallia siirryessämme kohti seuraanvan sukupolven kestävää maailmaa.

Instalcossa pyrimme jatkuvasti auttamaan asiakkaitamme vähentämään ympäristövaikutustansa pienentämällä energiankulutustaan, parantamalla energiatehokkuuttaan ja kasvattamalla ympäristötietoisuuttaan. Haluamme olla osaltamme mukana luomassa kestävää yhteiskuntaa. 

Siksi asennamme päivittäin aurinkokennoja, energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä lämpöpumppuja, kalliolämpöjärjestelmiä, lämmönvaihtimia, jäähdytysjärjestelmiä, LED-valaistuksia ja latausasemia. Lisäksi olemme osallisina useissa ilman- ja vedenpuhdistusprojekteissa.

Me ehdotamme, suunnittelemme ja asennamme

Autamme rakennusprojektien tilaajia ajattelemaan kestävyyttä jokaisessa projektin vaiheessa. Annamme asiakkaalle tietoa siitä, mitä on mahdollista tehdä kaikenlaisten laitosten ja kiinteistöjen uudisrakentamisessa ja kunnostamisessa ympäristönäkökulmasta. Instalcolla ehdottamme asiantuntevasti energiatehokkaimmat ja kestävimmät ratkaisut asiakkaillemme. Tarjoamme lisäksi projektin suunnittelua ja asennusta. Teemme kaiken tämän, jotta asiakas voisi vähentää energiankulutustaan ja pienentää ympäristövaikutustaan. 

Projektimme edistävät koulujen, päiväkotien, sairaaloiden, vanhainkotien ja muiden yhteiskunnan tärkeiden toimintojen toimimista vuoden jokaisena päivänä. Se on meidän panoksemme vihreään siirtymään. 

Ilmastoälykkäillä ja kestävillä asennuksilla pienennämme energiankulutusta

Kaikki, mitä Instalcossa teemme, edistää joka päivä energiankulutuksen vähentämistä.

Korjausrakentaessamme asennamme vähemmän energiaa kuluttavia ratkaisuja verrattuna aiemmin käytössä olleisiin vanhanaikaisiin järjestelmiin – huolimatta siitä, onko kyse ilmastoinnin energiaa säästävistä FTX-järjestelmistä, nykyaikaisesta LED-valaistuksesta, aurinkokennojärjestelmistä, kalliolämpölaitoksista tai LV-alan vettä säästävistä vesijärjestelmistä. 

Uudisrakentaessamme ehdotamme energiatehokkaimpia ja kestävimpiä ratkaisuja asiakkaillemme. Meillä on tarvittava osaaminen ja kokemus tarjotaksemme teknisten, energiaa säästävien järjestelmien käytön optimointia ja uusasennusta alhaisin käyttökustannuksin. Se mahdollistaa asiakkaillemme alhaisemmat energiakustannukset, pienemmät ilmastoon vaikuttavat päästöt ja terveellisemmän sisäilman.

Kiinteistösi energian optimointia

Huolimatta siitä kuinka vanha tai uusi kiinteistö tai laitos on, aina löytyy mahdollisuuksia energian säästämiseen teknisten järjestelmien hienosäädön ja optimoinnin avulla. 

On aivan liian yleistä virheellisesti asennetuissa järjestelmissä, vanhoissa asennuksissa ja vanhanaikaisissa laitoksissa, että asennukset johtavat energian liialliseen kuluttamiseen tarpeisiin nähden.

Aina on tilaa parannuksille. Anna meidän ehdottaa rakaisuja energian optimoinnille.

Näin autamme sinua parantamaan energiatehokkuutta

Esimerkkejä, kuinka voimme optimoida kiinteistösi tai laitoksesi energiatehokkuuden: 

 • Poistoilman lämmön talteenotto ja lämmön talteenotto
 • Aurinkokennot ja akkuvarastointi
 • Latauslaatikot
 • Kalliolämpölaitokset
 • Energiaälykäs valaistus
 • Läsnäolotunnistimet
 • Kaikkien teknisten järjestelmien kokonaisvaltainen ohjaus
 • Energiaälykäs valaistus
 • Tehokkaat lämpökeskukset ja alakeskukset
 • Ilmanpuhdistus ja vedenpuhdistus
 • Vettä säästävät vesijärjestelmät
 • Virittäminen ja toiminnan optimointi
 • Automaatio ja instrumentointi
 • Laivojen pakokaasujen puhdistus ja painolastiveden puhdistus

150+ paikallista yritystä  Suomi, Ruotsi, Norja