Teollisuus

Instalcolla on laaja kokemus sähkö-, energia-, automaatio- ja prosessiteollisuudesta. Toteutamme prosessiteollisuuden sekä kone-, vesi- ja energia-alan projekteja. Asiakkaitamme ovat suuret teollisuusyritykset, kunnalliset energiayhtiöt, maakunnat ja julkishallinto.

Toteutamme teollisuuden, kunnallisten yritysten, maakuntien ja julkishallinnon sähkö- ja putkiasennuksia sekä koneasennuksia. Meillä on dokumentoitua kokemusta teollisuuden sähkö- ja putkiasennusten projektinjohtamisesta, ja meillä ovat edustettuina kaikki urakkamuodot.

Yrityksemme ovat erikoistuneet infrastruktuuriin, automaatioon, instrumentointiin, alusten pakokaasujen ja painolastiveden käsittelyyn. Työskentelemme suunnittelun, energian ja turvallisuuden parissa.

Instalcolla on myös asiantuntemusta teollisuuden painelaitteiden valmistuksesta ja kunnossapidosta. Lääke- ja elintarviketeollisuudessa työskentelemme putkiasennusten valmistuksen ja kokoonpanon parissa.  Olemme edustettuina myös ydinvoima-alalla, jossa meillä on laaja kokemus putkiasennuksista tämäntyyppisissä ympäristöissä.

Meillä on laaja valikoima automaatioratkaisuja energiateollisuudessa.

Yrityksiä ei löytynyt...

Yritä valita muita kriteerejä.

Yritys Toimiala Osoite Puhelin Sähköposti Verkkosivusto
Puhelu Sähköposti Verkkosivusto

Asiakasprojekti

Hp Welding

Asennukset jättimäisen elektroniikkakierrätyslaitoksen takana

Bolidenin Rönnskärin sulatolla on yksi maailman suurimmista elektroniikan kierrätyslaitoksista. Instalco-yhtiö HP Welding on saanut tehtäväkseen valmistaa ja asentaa sulatusuunin kattilahuuvan.

Teollisuus
Kompressorteknik

Panimoalan jättiläisen energiaa säästävät ratkaisut

Instalco-yhtiö Kompressorteknik sai tehtäväkseen tehostaa Spendrupin Grängesbergissä sijaitsevan panimon energiatehokkuutta. Kompressorteknik pystyi luomaan asiakkaalle säästöjä innovatiivisten tuoteratkaisujen avulla. Eikä vähiten pienempien energiakustannusten ja korkeampien käyttöasteiden ansiosta.

Teollisuus
Appstart

Kaasuttimien optimointi uusiutuvan kaasun tuotantoon

Höganäs on yksi maailman suurimmista muun muassa autokomponenteissa käytettävien metallijauheiden tuottajista. Instalco-yhtiö App Start-Up on ollut mukana optimoimassa kaasutuslaitosta, joka tuottaa puhdasta energiakaasua metallijauheiden tuotantoon.

Teollisuus

150+ paikallista yritystä  Suomi, Ruotsi, Norja