Panimoalan jättiläisen energiaa säästävät ratkaisut

Instalco-yhtiö Kompressorteknik sai tehtäväkseen tehostaa Spendrupin Grängesbergissä sijaitsevan panimon energiatehokkuutta. Kompressorteknik pystyi luomaan asiakkaalle säästöjä innovatiivisten tuoteratkaisujen avulla. Eikä vähiten pienempien energiakustannusten ja korkeampien käyttöasteiden ansiosta.

Ludvikan Kompressorteknikillä on liiketoimintakonsepti, joka koostuu lyhyesti sanottuna tietyn iän saavuttaneiden kompressorien jalostamisesta. Yhtiö ostaa käytettyjä kompressoreita, purkaa ne ja kunnostaa niiden osat. Sitten ne rakennetaan uudelleen täysin toimiviksi ja laadukkaiksi.

Spendrups käyttää kompressoreita PET-pullojen täyttämiseen. Pulloja käytetään sitten tuotannossa. Vaihe on panimon tuotantoketjun tärkein osa.

Kompressorit ovat panimon suurimpia yksittäisiä energiankuluttajia, sanoo Mathias Lindgren,
Kompressorteknikin perustaja ja toimitusjohtaja.

Spendrups on ilmoittanut tavoitteekseen keskittyä energiatehokkuuden parantamiseen.

Säästöt johtuvat sekä pienemmästä energiankulutuksesta, koska olemme lisänneet käyttöastetta että saavuttaneet kestävyyshyötyjä pidemmillä huoltoväleillä, sanoo Spendrupsin toiminnanjohtaja Patrik Gustafsson.

Mathias Lindgren korostaa kahta selkeää parannusta, joita hänen yrityksensä on tuonut Spendrupsiin ja joista suurin osa liittyy energiatehokkuuteen.

– Ratkaisujemme ja koneenvalvontajärjestelmän avulla Spendrups on siirtynyt 2 000 tunnin staattisesta tuntipohjaisesta huoltovälistä 3 000 tunnin huoltoväliin ja kunnonvalvontaan perustuvaan kunnossapitoon. Lisäksi Spendrupin käyttöaste on noussut 30 prosentista hieman yli 60 prosenttiin, Mathias Lindgren kertoo.

Kompressorteknikin ratkaisut vähentävät myös Spendrupin ympäristövaikutuksia, koska ratkaisut vähentävät öljynvaihdon tarvetta ja kompressorien kulutusosien vaihtoa.

– Se jos jokin on kestävyyttä, Mathias Lindgren sanoo.

Sen lisäksi, että Spendrups valitsi Kompressorteknikin tarjouksen käyttää suurta kompressoria uudelleen täydellisen peruskorjauksen jälkeen uuden investoinnin sijaan, he investoivat kolmeen pienempään kompressoriin.

150+ paikallista yritystä  Suomi, Ruotsi, Norja