Instalco-koulu

Instalco tarjoaa innostavan työympäristön ja mahdollisuuden henkilökohtaiseen kehittymiseen. Yksi mahdollisuus tähän on Instalco-koulu, jossa koulutamme tulevia johtajia ja luomme edellytyksiä muuttaa uran suuntaa konsernin sisällä.

Instalco-koulun tarkoituksena on myös varmistaa, että kaikilla Instalcon työntekijöillä on oikeanlainen osaaminen ja edellytykset toimia omissa työtehtävissään.

Johtavat asentajat saavat koulutusta projektiyhteistyöstä, kommunikaatiosta, johtamisesta ja yritysjuridiikasta. 

Projektijohtajat saavat laajemman koulutuksen, johon sisältyy projektijohtamista, projektitaloutta, hankintakysymyksiä, neuvottelutekniikkaa ja esitystekniikkaa. 

Yritysjohtajat saavat syventävää johtamiskoulutusta sekä koulutusta asiakassuhteista, kestävyydestä, työympäristöstä ja myynnistä. 

Palvelujohtajat saavat koulutusta käyttäytymisen muuttamisesta, liiketaloudesta, henkilökohtaisesta kehityksestä, suunnittelusta, myynnistä ja asiakkaan saamasta lisäarvosta. 

Talousvastaavat saavat koulutusta talouslaskelmista, best practise -käytännöistä, avainlukujen laskemisesta, tuloksesta ja taseesta, kannattavuudesta ja talouskäsitteistä.

Instalco-koulu tarjoaa myös myynti- ja neuvottelukoulutusta.

150+ paikallista yritystä  Suomi, Ruotsi, Norja