Intec suunnittelee tulevaisuuden kouluja

Instalcon insinööritoimisto Intec on saanut tehtäväkseen koordinoida kymmenen vuotta kestävää suurhanketta. Hankkeeseen kuuluu kolme koulua, joita kunnostetaan ja rakennetaan laajasti. Tilaajan, Gagnefin kunnan, tavoite on, että rakennukset suunnitellaan Miljöbyggnad Silver -tason mukaisiksi.

Intec ohjaa Instalcon investointia teknisen konsultoinnin alalla. Intec pyrkii luomaan Gagnefin kunnan kanssa toteutettavassa hankkeessa edellytykset rakennusten suunnittelun optimoimiseksi elinkaarikustannusten näkökulmasta. Tärkeä tekijä tämän saavuttamisessa on aurinkopaneeleiden asentaminen kouluihin.

Asennusjärjestelmien yhteensopivuuteen toiminnallisesta näkökulmasta kiinnitetään paljon huomiota – kaikkien Gagnefin koulujen asennusjärjestelmät on suunniteltu mahdollisimman samankaltaisiksi. Tämä tarkoittaa, että koulut saavat saman tuotemerkki- ja järjestelmävalinnan, jotta käyttöosasto voi toimia tehokkaasti ja laajasti.

– Lämpöpumppujen energianlähteenä käytetään energiakaivoja, ja porakaivoja hyödynnetään myös mukavuusjäähdytykseen jäähdyttämällä tuloilmaa, periaatteessa ilman energiansyöttöä, Borlängessä sijaitsevan Intec Dalarnan toimitusjohtaja Ronny Tenggren kertoo.

Projektiin kuuluu kolme koulua: Bäsnan koulu (uudisrakennus) sekä Kyrkskolan ja Djuråsin koulu, joissa molemmissa on uudisrakentamista ja laajennuksia.

– Kaikissa kouluissa tehdään runsaasti uusia asennuksia. Olemme juuri päättäneet valmistelun, ja olemme nyt siirtymässä rakennusasiakirjavaiheeseen. Rakennushankkeet aloitetaan juoksevassa järjestyksessä tulevien poliittisten päätösten mukaisesti kymmenen vuoden aikajänteellä.

– Teemme tiivistä yhteistyötä Gagnefin kunnan kanssa. Myös kunnan riskienhallintaosasto on mukana, ja teemme yhdessä tutkimuksia akkujen avulla tapahtuvasta energian varastoinnista ja varavoimasta.

Byggpartner on nimitetty kumppaniurakoitsijaksi, Dalab (Instalco) toimittaa ilmanvaihdon, Assemblin LV:n, sähkö-/ohjaus- ja säätöjärjestelmät. Intec suunnittelee ilmanvaihdon, sähköjärjestelmät, tietoliikennejärjestelmät, palontorjunnan, energian, ympäristön, keittiöjäähdytyksen ja vastaa rakennusten mallintamisen koordinoinnista. Se on myös skannannut nykyiset koulut 3D:nä Intecin Reality Capturella.

150+ paikallista yritystä  Suomi, Ruotsi, Norja